Infolinia Serwisowa

Zapewniamy wsparcie i pomoc techniczną on-line przez 365 dni w roku, w godzinach od 08:00 do 20:00, oddając do dyspozycji naszych Klientów zespół wysoko wykwalifikowanych inżynierów serwisowych.

Zastosowanie bezpiecznych i szyfrowanych połączeń, a także systemu nadzoru i weryfikacji przez użytkownika końcowego, daje gwarancję bezpieczeństwa świadczonych usług i kontroli dostępu.

Rozlokowanie inżynierów serwisowych w strategicznych miejscach, wyposażenie w zestawy niezbędnych części, specjalistyczne przyrządy pomiarowe umożliwia szybki serwis zgodnie z zaleceniami i instrukcjami serwisowymi producenta.

Firma DiaHem Diagnostic Products, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.), działając jako autoryzowany podmiot upoważniony przez wytwórcę - firmę DiaMed GmbH marka Bio-Rad, zgodnie z art. 90 pkt 5 ustawy:
- dysponuje określonym przez wytwórcę zapleczem technicznym, częściami zamiennymi, częściami zużywalnymi i materiałami eksploatacyjnymi,
- posiada określone przez wytwórcę instrukcje serwisowe wyrobu oraz odpowiednie procedury i instrukcje wykonywania czynności,
- zatrudnia osoby posiadające określone przez wytwórcę kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
- i zgodnie z art. 90 pkt 4 ustawy jest uprawniona do wykonywania czynności fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa, które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonane przez użytkownika, a są niezbędne dla jego prawidłowego i bezpiecznego działania.

nr telefonu:

0801 099 059

nr telefonu:

22 428 99 33

e-mail:

serwis@diahem.pl

Nie masz aplikacji do zdalnego dostępu?

Kliknij w poniższą ikonę

    Wyślij wiadomość

    Zapoznaj się z "Klauzulą informacyjną RODO"
    *Pole wymagane