Ogłoszenie konkursu

Zgłoszenia prac konkursowych do 30 czerwca br.

Konkurs

KONKURS NA PUBLIKACJĘ NAUKOWĄ
Z DZIEDZINY IMMUNOHEMATOLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ

Szanowni Państwo,

Firma DiaHem Diagnostic Products Sp. z o.o. wraz z Polskim Towarzystwem Hematologów i Transfuzjologów ma przyjemność ogłosić  konkurs dla członków Sekcji Transfuzjologicznej Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów na najlepszą publikację naukową z dziedziny immunohematologii transfuzjologicznej.


Celem konkursu jest uhonorowanie jednej publikacji z dziedziny immunohematologii transfuzjologicznej i przyznanie nagrody pieniężnej jej pierwszemu autorowi lub dwóm pierwszym autorom posiadającym równy udział w opublikowanej pracy, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

Zgłoszeń konkursowych mogą dokonywać wyłącznie pierwsi autorzy publikacji (lub jeden z dwóch pierwszych autorów posiadających równy udział w opublikowanej pracy) za pośrednictwem Kół Terenowych Sekcji Transfuzjologicznej Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Zgłoszenie konkursowe należy przesłać drogą elektroniczną (skan) na adres e-mail: maria.bieniaszewska@gumed.edu.pl (Sekretarz Kapituły Nagród PTHiT) w terminie do dnia 30 czerwca br. (edycja konkursu w 2023 r.)

Zgłoszenie konkursowe obejmuje:

1.publikację naukową w formacie pdf;

2. wypełniony formularz zgłoszeniowy (z podpisami wszystkich współautorów pracy potwierdzającymi udział procentowy w przygotowaniu publikacji naukowej) oraz oświadczenie o autorstwie pracy, dostępne na stronie internetowej www.klient.diahem.pl i www.pthit.pl – (załącznik do pobrania).

Laureatem Konkursu zostanie wybrany autor zgłoszonej w niniejszym Konkursie publikacji naukowej o najwyższym współczynniku IF. Decyzja Kapituły zostanie ogłoszona w dniach 01-15 lipca w roku zjazdowym na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów oraz na stronie www.klient.diahem.pl, a wręczenie Nagrody nastąpi podczas Zjazdu PTHiT. Konkurs jest organizowany cyklicznie (co dwa lata) w każdym roku, w którym odbywa się Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów.

Serdecznie zapraszamy do udziału i życzymy Państwu powodzenia

Zespól Diahem