Odpowiedzi na pytania do testu po Webinarium 24.10.2023

Akademia DiaHem_Z Pasji do Wiedzy, z Wiedzą do Młodych

Szanowni Państwo,

poniżej publikujemy pytania testowe wraz z zaznaczonymi (pogrubionymi) poprawnymi odpowiedziami do testu po Webinarium z cyklu ” Z Pasji do Wiedzy, z Wiedzą do Młodych” które odbyło się w dniu 24.10.2023 r.

Aby otrzymać Zaświadczenie CMUJ z 2 punktami edukacyjnymi, należało udzielić min. 6 poprawnych odpowiedzi.  Równocześnie informujemy, że czas oczekiwania na Zaświadczenia z punktami edukacyjnymi wydawane przez CMUJ to ok. 30 dni roboczych od daty wykonania testu.

 

1. Kobiety, które posiadają wynik badań genetycznych, wskazujących na słabą ekspresję antygenu D typu 3…Dokończ zdanie:

a) mają grupę krwi RhD+(dodatni) i są objęte profilaktyką śródciążową

b) są objęte profilaktyką śródciążową

c) mają grupę krwi O RhD- (słaba ekspresja antygenu D) i są objęte profilaktyką śródciążową

d) wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe

 

2. Potraktowanie krwinek czerwonych enzymami proteolitycznymi skutkuje:

a) zwiększeniem ładunków jednoimiennych między krwinkami czerwonymi

b) zbliżeniem krwinek czerwonych do siebie

c) utrudnia reakcję aglutynacji

d) odpowiedzi a i b są prawidłowe

 

3. Zjawisko rulonizacji krwinek czerwonych występuje:

a) w świeżo pobranej próbce

b) w hipergamaglobulinemi monoklonalnej

c) w chorobie zimnych aglutynin

d) w niedokrwistości autoimmunohemolitycznej

 

4. Wskaż prawidłowe zdanie:

a) Badając próbki biorcy i kobiety w ciąży należy pamiętać, że przynajmniej jeden z odczynników anty-D nie może reagować z odmianą DVI krwinek czerwonych.

b) U pierwszorazowych dawców krwi stosuje się dwa różne odczynniki anty-D. Powinny one wykrywać antygen D o słabej ekspresji oraz kategorie antygenu D.

c) Dawca ze słaba ekspresją antygenu D jest określany jako RhD+(dodatni)

d) Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 

5. Wskaż zdanie prawdziwe:

a) Noworodkom i niemowlętom do ukończenia 4 miesiąca życia przetacza się zawsze NUKKCz zgodne w ABO i RhD z grupą dziecka

b) Noworodkom i niemowlętom do ukończenia 4 miesiąca życia przetacza się zawsze NUKKCz zgodne w ABO i RhD z grupą matki

c) Przed przetoczeniem krwi noworodkom i niemowlętom do ukończenia 4 miesiąca życia nie wykonuje się próby zgodności

d) Wszystkie odpowiedzi są fałszywe

 

6. Zaznacz prawidłową odpowiedź:

a. Antygeny układu Chido-Rodgers nie są syntetyzowane na krwince czerwonej

b. Antygeny układu Chido-Rodgers są syntetyzowane bezpośrednio na krwince czerwonej

c. Są antygenami o charakterze glikolipidowym

d. Układ grupowy Ch/R obejmuje 6 antygenów

 

7. Zaznacz prawidłową odpowiedź:

a. Przeciwciała układu Ch\R nie powodują hemolitycznych reakcji poprzetoczeniowych

b. Powodują ChHN

c. Należą do klasy IgM

d. Nie maskują innych przeciwciał

 

8. Przeciwciała układu Ch/R

a. Zwiększają ryzyko wystąpienia reakcji anafilaktycznych na preparaty osoczopochodne i KKP

b. Nie reagują w PTA

c. Ułatwiają identyfikacje innych przeciwciał

d. Należą do przeciwciał skierowanych do antygenów rzadkich

 

9. Antygeny układu Ch/R

a. Należą do antygenów rzadkich

b. Należą do antygenów o wysokiej częstości występowania

c. Geny kodujące te antygeny zlokalizowane są na chromosomie 4

d. Fenotypy w omawianym układzie predysponują do występowania chorób układu moczowego

 

10. W przypadku wykrycia przeciwciał skierowanych przeciwko antygenom krwinek czerwonych

a. Nie ma konieczności przeprowadzenia identyfikacji przeciwciał

b. Zawsze należy dokonać ich identyfikacji

c. Należy dokonać identyfikacji tylko jeżeli pacjent wymaga transfuzji