ID-System

FILTR

7 - 12 z 16

ID-System

Próba zgodności serologicznej

ID-System

Fenotyp Rh/K

ID-System

Weryfikacja antygenu D słaby

ID-System

Oznaczenie RhD częściowego

ID-System

Profile antygenowe

ID-System

Pojedyncze antygeny