Bezpośredni Test Antyglobulinowy (BTA)

LISS/Coombs

LISS/Coombs

ID-Karta LISS/Coombs zawiera 6 probówek z surowicą antyglobulinową poliwalentną (AHG) i jest wykorzystywana m.in. do wykonania BTA, próby krzyżowej oraz screeningu/identyfikacji przeciwciał z zastosowaniem ID-Krwinek Wzorcowych.

Najważniejszym zadaniem wieloswoistego odczynnika antyglobulinowego AHG jest wykrycie obecności przeciwciał klasy IgG. Znaczenie przeciwciał obecnych w odczynniku antyglobulinowym AHG i skierowanych do składników dopełniacza jest dyskusyjne, ponieważ przeciwciała, wykrywane tylko dzięki ich zdolności do wiązania dopełniacza, są rzadkie. Jednakże aktywność anty-C3d jest istotna dla bezpośredniego testu antyglobulinowego (BTA) podczas badania niedokrwistości autoimmunohemolitycznej (NAIH). Dodatni BTA wskazuje, że krwinki czerwone są in vivo opłaszczone immunoglobulinami i/lub dopełniaczem.

ID-Karta LISS/Coombs (Nr ID: 50531):

• Dostępna w wybranych wielkościach opakowań
• Konfiguracja: 6 x AHG test (anty-IgG + C3d)
• AHG: królicza, C3d: linia komórkowa C139-9

Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Nr katalogowy
4 x 12 288 testów 004014
24 x 12 1728 testów 004017
60 x 12 4320 testów 004016
112 x 12 8064 testy 004015

Coombs Anti-IgG

Coombs Anti-IgG

ID-Karta Coombs Anti-IgG zawiera 6 mikroprobówek z surowicą antyglobulinową monowalentną anty-IgG (królicza) wewnątrz macierzy żelowej i jest wykorzystywana m.in. do wykonania BTA, próby krzyżowej oraz screeningu/identyfikacji przeciwciał z zastosowaniem ID-Krwinek Wzorcowych.

Najważniejszym zadaniem odczynnika antyglobulinowego (AHG) jest wykrycie obecności przeciwciał klasy IgG. Znaczenie przeciwciał obecnych w odczynniku antyglobulinowym AHG i skierowanych do składników dopełniacza jest dyskusyjne, ponieważ klinicznie istotne przeciwciała, wykrywane tylko dzięki ich zdolności do wiązania dopełniacza są rzadkie. Dlatego niektórzy użytkownicy wolą w szczególnych przypadkach stosować surowicę anty-IgG, ponieważ nie daje ona reakcji ze składnikami dopełniacza, które mogą być nieswoiście związane z krwinkami czerwonymi.

ID-Karta Coombs Anti-IgG (Nr ID: 50540):

• Dostępna w wybranych wielkościach opakowań
• Konfiguracja: 6 x AHG test (Anti-IgG), królicza

Wielkość opakowania Profile lub pojedynczy test Nr katalogowy
4 x 12 288 testów 004024
24 x 12 1728 testów 004027
60 x 12 4320 testów 004026
112 x 12 8064 testy 004025

DC-Screening II

DC-Screening II

Konfiguracja ID-Karty DC-Screening II umożliwia różnicowanie opłaszczenia krwinek czerwonych przez cząsteczki IgG i C3d podczas badania próbki, w której BTA z poliklonalną surowicą antyglobulinową jest dodatni, w jednym łatwym teście.

Dodatni BTA generalnie wskazuje, że krwinki czerwone są in vivo opłaszczone immunoglobulinami i/lub dopełniaczem.

ID-Karta DC-Screening II (Nr ID: 50560):

• Dostępna w wybranych wielkościach opakowań
• Konfiguracja: IgG, C3d, ctl/IgG, C3d, ctl
• IgG: królicza, C3d: linia komórkowa C139-9

Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Nr katalogowy
1 x 12 24 profile 004831
24 x 12 576 profili 004837
60 x 12 1440 profili 004836

DC-Screening I

DC-Screening I

Dodatni bezpośredni test antyglobulinowy (BTA) z surowicą antyglobulinową poliwalentną generalnie wskazuje, że krwinki czerwone są in vivo opłaszczone immunoglobulinami i/lub dopełniaczem. W celu zróżnicowania reakcji używa się monowalentnych odczynników AHG takich jak: anty-IgG, -IgA, -IgM, -C3, -C3b, -C3c, -C3d i -C4.

Konfiguracja ID-Karty DC Screening I umożliwia uzyskanie klinicznie istotnych informacji. Zawiera ona anty-IgG, -IgA, -IgM, -C3c i -C3d i pozwala na przeprowadzenie tego ważnego badania w jednym łatwym teście.

ID-Karta DC-Screening I (Nr ID: 50830):

• Dostępna w wybranych wielkościach opakowań
• Konfiguracja: IgG, IgA, IgM, C3c, C3d, ctl
• IgG: królicza, IgA: królicza, IgM: królicza, C3c: królicza,
• C3d: linia komórkowa C139-9

Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Nr katalogowy
1 x 12 12 profili 004851
24 x 12 288 profili 004857
60 x 12 720 profili 004856

DAT IgG1/IgG3

DAT IgG1/IgG3

Ryzyko hemolizy w NAIH lub CHHN zależy od ilości cząsteczek IgG i /lub dopełniacza na krwinkach czerwonych, jak również od podklas IgG. Podklasy IgG1 i IgG3 mogą aktywować dopełniacz, a IgG2 i IgG4 rzadko. Aby doszło do fagocytozy krwinki muszą być opłaszczone 1000-4000 cząsteczek IgG1 lub 135-500 cząsteczkami IgG3. Ze względu na czynnościowe różnice między podklasami, oznaczenie podklas IgG jest istotne.

ID-Karta DAT IgG1/IgG3 z 6 mikroprobówkami zawierającymi monoklonalne przeciwciała anty-IgG1 w 2 różnych rozcieńczeniach, anty-IgG3 w 2 różnych rozcieńczeniach, kontrolę ujemną oraz anty-IgG 1:10, co pozwala różnicować niskie i wysokie ryzyko hemolizy. Dodatnia reakcja z pierwszym rozcieńczeniem odpowiada czułości około 1000 cząsteczek IgG1 na krwince i odpowiednio 125 cząsteczek IgG3. Dodatnia reakcja z drugim rozcieńczeniem wskazuje na wysokie stężenie przeciwciał anty IgG1 i/lub IgG3. Dalsza ocena ryzyka hemolizy, przy zastosowaniu miana IgG powinna być przeprowadzona przy użyciu ID-Karty DAT IgG-Dilution.

ID-Karta DAT IgG1/IgG3 (Nr ID: 50890):

• Konfiguracja: 1:1, 1:100, 1:1, 1:100, ctl, 1:10
• IgG podklasy: IgG1: linia komórkowa M345/795, IgG3: linia komórkowa M346/805

Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Nr katalogowy
1 x 12 12 profili 004043

DAT IgG-Dilution

DAT IgG-Dilution

Jako dodatkowy test do innych badań laboratoryjnych, gdy bezpośredni test antyglobulinowy (BTA) jest dodatni, DAT IgG-Dilution może być przydatny w ocenie wielkości opłaszczenia krwinek czerwonych. Liczba cząsteczek IgG na krwince wpływa na szybkość niszczenia krwinek czerwonych, co jest widoczne w niedokrwistości autoimmunohemolitycznej (NAIH), chorobie hemolitycznej noworodka (ChHN) i w reakcjach poprzetoczeniowych.

ID-Karta DAT IgG-Dilution dostarcza wskazówek o klinicznym znaczeniu dodatniego wyniku BTA i zawiera 5 różnych rozcieńczeń anty-IgG oraz kontrolę ujemną.

ID-Karta DAT IgG-Dilution (Nr ID: 50870):

• Konfiguracja: 1:10, 1:30, 1:100, 1:300, 1:1000, ctl
• IgG: królicza

Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Nr katalogowy
1 x 12 12 profili 004033