e-Delphyn

Oprogramowanie do zarządzania Pracownią Serologii i Bankiem Krwi

e-Delphyn to efektywne narzędzie do zarządzania Laboratorium Transfuzjologicznym i Bankiem Krwi, pozwalające na pełną informatyzację wszystkich procesów (Biorca/Dawca) oraz umożliwiające skuteczny nadzór nad komponentami krwi. Oprogramowanie jest w pełni zgodne zarówno z polskimi przepisami, jak i międzynarodowymi zaleceniami ISBT, a także AABB. e-Delphyn posiada intuicyjny i przyjazny interfejs, dostosowany do potrzeb użytkownika.

WŁAŚCIWOŚCI

System śledzenia drogi od dawcy do biorcy
Dokumentacja przetwarzania krwi

• Zarządzanie rekrutacją dawców i pobieraniem krwi
• Rejestracja dawców
• Walidacja badań lekarskich
• Walidacja wyników badań laboratoryjnych (grupa krwi, screening przeciwciał, serologia, biologia molekularna, biochemia)
• Rozdzielanie składników krwi
• Etykietowanie komponentów krwi (ISBT 128)
• Korespondencja z dawcami

Praca z różnymi typami donacji i próbek: ochotnicy, autotransfuzje, afereza, krew pępowinowa, komórki macierzyste
Składowanie i zarządzanie komponentami krwi

• Bieżący monitoring stanu jednostek w magazynie (dostępne, niedostępne, zarezerwowane, przeterminowane)
• Rejestr jednostek przychodzących
• Rejestr jednostek wychodzących
• Wycofywanie jednostek z innych powodów
• Fenotypowanie jednostek
• Przetwarzanie jednostek krwi
• Tworzenie preparatów pulowanych krwinek płytkowych
• Monitoring osocza inaktywowanego i kwarantanna
• Kontrola jakości jednostek przechowywanych

Dokumentacja przetwarzania danych pacjentów

• Rejestr zapotrzebowań
• Wyniki badań (grupa krwi, screening przeciwciał, fenotyp)
• Rezerwacja krwi i elektroniczna próba krzyżowa
• Wydawanie krwi do transfuzji
• Kontrola przyłóżkowa i bezpieczeństwo krwi

Zróżnicowane badanie immunohematologiczne: konflikt matczyno-płodowy, reakcje poprzetoczeniowe, przeciwciała płytkowe, HLA, cytometria przepływowa
Pełna komunikacja z różnymi typami analizatorów. Możliwość integracji ze Szpitalnym Systemem Informatycznym (HIS) oraz Elektronicznym Zapisem Danych Medycznych z użyciem protokołu Health Level 7 (HL7)
Obsługa kodów kreskowych oraz czytnika kart magnetycznych
Trzy poziomy dostępu gwarantujące bezpieczeństwo i poufność danych

Dane do zamówienia

Numer katalogowy Opis
Licencja e-Delphyn 915 000