Fenotyp Rh/K

Oznaczanie fenotypu Rh

DiaClon Rh-Subgroups + K

DiaClon Rh-Subgroups + K

ID-Karta DiaClon Rh-Subgroups + K zawiera monoklonalne przeciwciała i umożliwia oznaczenie kompletnego fenotypu Rh łącznie z antygenem K.

Do układu Rh oprócz antygenu RhD należą inne ważne antygeny: C, E, c oraz e. Według Issitta częstotliwość ich występowania w populacji kaukaskiej jest następująca: C: 70% / c: 80% / E: 30% / e: 98%. Oznaczenie fenotypu Rh jest ważne dla kobiet w ciąży, dla wielokrotnych biorców krwi oraz dla pacjentów ze znanymi nieregularnymi przeciwciałami. Około 9% populacji kaukaskiej posiada antygen K. Antygen K jest silnie immunogenny. Przeciwciała anty-K wywołują wczesną i opóźnioną hemolityczną reakcję poprzetoczeniową oraz chorobę hemolityczną noworodka.

ID-Karta DiaClon Rh-Subgroups + K (Nr ID: 50110):

•Konfiguracja: C, c, E, e, K, ctl
•Dostępna w wybranych wielkościach opakowań
•Linie komórkowe: C: MS-24 / c: MS-33 / E: MS-260 e: MS-16, MS-21, MS-63, K: MS-56

Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Nr katalogowy
4 x 12 48 profili 002124
24 x 12 288 profili 002127
60 x 12 720 profili 002126
112 x 12 1344 profile 002125

DiaClon Rh + K Pheno II

DiaClon Rh + K Pheno II

ID- Karta DiaClon Rh + K Pheno II zawiera monoklonalne przeciwciała (inne klony niż w ID-Karcie DiaClon Rh-Supgroups + K) i umożliwia oznaczenie kompletnego fenotypu Rh łącznie z antygenem K.

Do układu Rh oprócz antygenu RhD należą inne ważne antygeny: C, E, c oraz e. Według Issitta częstotliwość ich występowania w populacji kaukaskiej jest następująca: C: 70% / c: 80% / E: 30% / e: 98%. Oznaczenie fenotypu Rh jest ważne dla kobiet w ciąży, dla wielokrotnych biorców krwi oraz dla pacjentów ze znanymi nieregularnymi przeciwciałami. Około 9% populacji kaukaskiej posiada antygen K. Antygen K jest silnie immunogenny. Przeciwciała anty-K wywołują wczesną i opóźnioną hemolityczną reakcję poprzetoczeniową oraz chorobę hemolityczną noworodka.

ID-Karta DiaClon Rh + K Pheno II (Nr ID: 50710):

•Konfiguracja: C, c, E, e, K, ctl
•Dostępna w wybranych wielkościach opakowań
•Linie komórkowe: C: MS-273, P3x25513G8, c: 951, E: MS-80, MS-258, e: MS-62, P3GD512, K: AEK4

Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Nr katalogowy
4 x 12 48 profili 002224
24 x 12 288 profili 002227
60 x 12 720 profili 002226
112 x 12 1344 profile 002225

DiaClon Rh-Subgroups + Cw + K

DiaClon Rh-Subgroups + Cw + K

ID-Karta DiaClon Rh-Subgroups + Cw + K zawiera monoklonalne przeciwciała i umożliwia oznaczenie kompletnego fenotypu Rh łącznie z antygenem Cw oraz antygenem K w jednym łatwym badaniu.

Nadaje się do użycia w zestawach manualnych, jak również w analizatorach.

Stosując ID-Kartę DiaClon Rh-Subgroups + Cw + K zaleca się włączenie do badań ID-Karty kontrolnej Control Card A (Id-n° 52020).

Do układu Rh (ISBT, numer 004), oprócz antygenu RhD (RH1), należą inne ważne antygeny: C (RH2), Cw (RH8), E (RH3), c (RH4) i e (RH5). Oznaczenie fenotypu Rh jest ważne dla kobiet w ciąży, dla wielokrotnych biorców krwi oraz dla pacjentów ze znanymi nieregularnymi przeciwciałami. Około 9% populacji kaukaskiej posiada antygen K. Antygen K jest silnie immunogenny. Przeciwciała anty-K wywołują wczesną i opóźnioną hemolityczną reakcję poprzetoczeniową oraz chorobę hemolityczną noworodka.

ID-Karta DiaClon Rh-Subgroups + Cw + K (Nr ID: 52000):

•Konfiguracja: C, Cw, c, E, e, K
•Dostępna w wybranych wielkościach opakowań
•Linie komórkowe: C: MS-273, P3x25513G8 / Cw: MS-110 / c: 951 / E: MS-80, MS-258 / e: MS-62, P3GD512 / K: AEK4

Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Nr katalogowy
4 x 12 48 profili 002134
24 x 12 288 profili 002137
60 x 12 720 profili 002136
112 x 12 1344 profile 002135

Control Card A

Control Card A

ID-Karta Control Card A stanowi kontrolę ujemną przeznaczoną do użycia z poniżej wymienionymi ID-Kartami (zobacz odpowiednie instrukcje użycia):

•DiaClon Anti-Cw, Id-n° 52010, B001321
•DiaClon Rh-Subgroups + Cw + K , Id-n° 52000, B002134

Nadaje się do zastosowania w zestawach manualnych, jak również w analizatorach.

•Konfiguracja: 6 x ctl
•Dostępna w wybranych wielkościach opakowań

Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Nr katalogowy
1 x 12 72 testy 001711
4 x 12 288 testów 001714

Rh-Subgroups + Cw + K

Rh-Subgroups + Cw + K

ID-Karta Rh-Subgroups + Cw + K zawiera poliklonalne przeciwciała i umożliwia oznaczenie kompletnego fenotypu Rh łącznie z antygenem Cw oraz antygenem K w jednym łatwym badaniu.

Nadaje się do użycia w zestawach manualnych, jak również w analizatorach.

Do układu Rh (ISBT, numer 004), oprócz antygenu RhD (RH1), należą inne ważne antygeny: C (RH2), Cw (RH8), E (RH3), c (RH4) i e (RH5). Oznaczenie fenotypu Rh jest ważne dla kobiet w ciąży, dla wielokrotnych biorców krwi oraz dla pacjentów ze znanymi nieregularnymi przeciwciałami. Około 9% populacji kaukaskiej posiada antygen K. Antygen K jest silnie immunogenny. Przeciwciała anty-K wywołują wczesną i opóźnioną hemolityczną reakcję poprzetoczeniową oraz chorobę hemolityczną noworodka.

ID-Karta Rh-Subgroups + Cw + K (Nr ID: 50120):

•Konfiguracja: C, Cw, c, E, e, K
•Dostępna w wybranych wielkościach opakowań
•Ludzka

Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Nr katalogowy
4 x 12 48 profili 002014
24 x 12 288 profili 002017
60 x 12 720 profili 002016
112 x 12 1344 profile 002015

RhD + Phenotype

RhD + Phenotype

ID-Karta RhD + Phenotype zawiera poliklonalne przeciwciała, umożliwia oznaczenie kompletnego fenotypu Rh i może wykrywać obecność odmian DVI antygenu D w jednym łatwym badaniu.

Do układu Rh oprócz antygenu RhD należą inne ważne antygeny: C, E, c oraz e. Według Issitta częstotliwość ich występowania w populacji kaukaskiej jest następująca: C: 70% / c: 80% / E: 30% / e: 98%. Oznaczenie fenotypu Rh jest ważne dla kobiet w ciąży, dla wielokrotnych biorców krwi oraz dla pacjentów ze znanymi nieregularnymi przeciwciałami.

ID-Karta RhD + Phenotype (Nr ID: 50130):

•Konfiguracja: C, c, D, E, e, ctl
•Dostępna w wybranych wielkościach opakowań
•Ludzka

Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Nr katalogowy
4 x 12 48 profili 002024
24 x 12 288 profili 002027
60 x 12 720 profili 002026
112 x 12 1344 profile 002025