Grupy krwi ABO/RhD

DiaClon ABO/D (DVI+,DVI-) + Reverse Grouping

DiaClon ABO/D (DVI+,DVI-) + Reverse Grouping

ID-Karta jest przeznaczona do badania grup krwi układu ABO/Rh, umożliwia podwójne oznaczenie antygenu RhD (DVI+, DVI-) oraz wykonanie badania przeciwciał grupowych (izoaglutynin) na krwinkach A1 i B w jednym łatwym badaniu.

ID-Karta DiaClon ABO/D (DVI+,DVI-) + Reverse Grouping (Nr ID: 50981):

•Konfiguracja: A, B, DVI+, DVI-, A1, B
•Linie komórkowe: A: A5 / B: G1/2, D: ESD-1M,175-2 / D: LHM 50/3 (LDM1)/TH-28/ RUM-1

Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Nr katalogowy
60 x 12 720 profili 001386

DiaClon ABO/D + Reverse Grouping

DiaClon ABO/D + Reverse Grouping

ID-Karta jest przeznaczona do badania grup krwi układu ABO wraz z oznaczeniem antygenu RhD (DVI-) i badaniem przeciwciał grupowych (izoaglutynin) na krwinkach A1 i B w jednym łatwym badaniu.

ID-Karta DiaClon ABO/D + Reverse Grouping (Nr ID: 50092):

•Konfiguracja: A, B, DVI-, ctl/A1, B
•Linie komórkowe: A: A5 / B: G1/2, D: LHM59/20 (LDM3), 175-2

Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Nr katalogowy
4 x 12 48 profili 001234
24 x 12 288 profili 001237
60 x 12 720 profili 001236
112 x 12 1344 profile 001235

DiaClon ABO/D + Reverse Grouping

DiaClon ABO/D + Reverse Grouping

ID-Karta jest przeznaczona do badania grup krwi układu ABO/Rh, umożliwia podwójne oznaczenie antygenu RhD (DVI-, DVI-) oraz wykonanie badania przeciwciał grupowych (izoaglutynin) na krwinkach A1 i B w jednym łatwym badaniu.

ID-Karta DiaClon ABO/D (DVI-,DVI-) + Reverse Grouping (Nr ID:50742)

•Konfiguracja: A, B, DVI-, DVI-, A1, B

•Linie komórkowe: A: A5B: LB-2D: LHM 50/3 (LDM1), TH-28, RUM-1D: LHM 59/20 (LDM3), 175-2

Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Numer katalogowy
60 x 12 720 profili 001248
112 x 12 1344 profile 001249

DiaClon ABO/D + Reverse Grouping for Donors

DiaClon ABO/D + Reverse Grouping for Donors

ID-Karta jest przeznaczona do badania grup krwi układu ABO wraz z oznaczeniem antygenu RhD (DVI+) i badaniem przeciwciał grupowych (izoaglutynin) na krwinkach A1 i B w jednym łatwym badaniu.
Zaleca się stosowanie w celu potwierdzenia wcześniej wykonanego badania dla próbki z ustalonym wynikiem grupy krwi.

ID-Karta DiaClon ABO/D + Reverse Grouping for Donors (Nr ID: 51090):

•Konfiguracja: A, B, DVI+, ctl/A1, B
•Linie komórkowe: A: A5, B: G1/2, D: ESD-1M, 175-2

Dostępność na zapytanie

Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Nr katalogowy
4 x 12 48 profili 12010791
112 x 12 1344 profile 001365

DiaClon ABD-Confirmation for Patients

DiaClon ABD-Confirmation for Patients

ID-Karta DiaClon ABD-Confirmation for Patients może być stosowana do kontrolnego badania grupy krwi ABO/RhD u pacjentów. Zawiera monoklonalne przeciwciała anty-A, anty-B i anty-D (DVI-), a jej konfiguracja pozwala na wykonanie 2 badań na jednej karcie.

ID-Karta DiaClon ABD-Confirmation for Patients (Nr ID: 50053):

•Konfiguracja: A, B, DVI-/A, B, DVI-
•Linie komórkowe: A: LM297/628 (LA-2), B: LM306/686 (LB-2), D: TH28, RUM-1, LDM1

Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Nr katalogowy
4 x 12 96 profili 001254
24 x 12 576 profili 001257
60 x 12 1440 profili 001256
112 x 12 2688 profili 001255

DiaClon ABD-Confirmation for Donors

DiaClon ABD-Confirmation for Donors

ID-Karta DiaClon ABD-Confirmation for Donors może być stosowana do kontrolnego badania grupy krwi ABO/RhD u dawców. Zawiera monoklonalne przeciwciała anty-A, anty-B i anty-D (DVI+), a jej konfiguracja pozwala na wykonanie 2 badań na jednej karcie.

Do badania grup krwi dawców należy używać przeciwciał anty-D, które wykrywają DVI, w celu uniknięcia przetoczenia takiej jednostki osobom RhD ujemnym lub osobom ze słabą odmianą antygenu D (np. D częściowy).

ID-Karta DiaClon ABD-Confirmation for Donors (Nr ID: 51051):

•Konfiguracja: A, B, DVI+/A, B, DVI+
•Linie komórkowe: A: LM297/628 (LA-2), B: LM306/686 (LB-2), D: ESD-1M, 175-2

Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Numer katalogowy
4 x 12 96 profili 001134
24 x 12 576 profili 001133
60 x 12 1440 profili 001136
112 x 12 2688 profili 001135

DiaClon ABO/Rh for Newborns DVI+

DiaClon ABO/Rh for Newborns DVI+

ID-Karta DiaClon ABO/Rh for Newborns DVI+ zawiera odczynniki monoklonalne i umożliwia wykonanie badania grup krwi układu ABO i oznaczenie antygenu RhD (DVI+) u noworodków wraz z Bezpośrednim Testem Antyglobulinowym (BTA, ang. DAT). Użyte przeciwciała anty-D nie reagują ze wszystkimi odmianami antygenu D słaby.

ID-Karta DiaClon ABO/Rh for Newborns DVI+ (Nr ID: 50961):

•Konfiguracja: A, B, AB, DVI+, ctl, BTA
•Linie komórkowe: A: LM297/628 (LA-2), B: LM306/686 (LB-2),
AB: ES131 (ES-15), Birma-1, ES-4, D: ESD-1M, 175-2

Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Nr katalogowy
4 x 12 48 profili 001047
24 x 12 288 profili 001048
60 x 12 720 profili 001049
112 x 12 1344 profile 001050

DiaClon ABO/Rh for Newborns DVI-

DiaClon ABO/Rh for Newborns DVI-

ID-Karta DiaClon ABO/Rh for Newborns DVI- zawiera odczynniki monoklonalne i umożliwia wykonanie badania grup krwi układu ABO i oznaczenie antygenu RhD (DVI-) u noworodków wraz z Bezpośrednim Testem Antyglobulinowym (BTA, ang. DAT). Monoklonalne przeciwciała anty-D zostały tak dobrane, aby nie reagowały z odmianami DVI.

ID-Karta DiaClon ABO/Rh for Newborns DVI- (Nr ID: 50071):

•Konfiguracja: A, B, AB, DVI-, ctl, BTA
•Linie komórkowe: A: LM297/628 (LA-2), B: LM306/686 (LB-2),
AB: ES131 (ES-15), Birma-1, ES-4, D: LDM3, 175-2

Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Nr katalogowy
4 x 12 48 profili 001027
24 x 12 288 profili 001030
60 x 12 720 profili 001028
112 x 12 1344 profile 001029

DiaClon AB0/DVI+/DVI- + DAT

DiaClon AB0/DVI+/DVI- + DAT

ID-Karta  DiaClon ABO/DVI+/DVI- + DAT zawiera odczynniki monoklonalne i umożliwia wykonanie badania grup krwi układu ABO i oznaczenie antygenu RhD (DVI+, DVI-) wraz z Bezpośrednim Testem Antyglobulinowym (BTA, ang. DAT) w jednym łatwym teście. Pierwsze przeciwciała anty-D wykrywają obecność odmian DVI antygenu D, drugie przeciwciała anty-D nie wykrywają odmian DVI. Test jest przydatny dla oznaczeń zarówno u pacjentów jak i dawców.

ID-Karta DiaClon AB0/DVI+/DVI- + DAT (Nr ID: 51160):

• Konfiguracja: A, B, DVI+, DVI-, ctl, DAT
• Linie komórkowe: A: A5, B: G1/2, D: ESD-1M, 175-2, D:LHM59/20 (LDM3, 175-2)

Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Nr katalogowy
4 x 12 48 profili 001374
60 x 12 720 profili 001376

DiaClon ABO/D + DAT

DiaClon ABO/D + DAT

ID-Karta jest przeznaczona do badania grup krwi układu ABO/Rh, umożliwia podwójne oznaczenie antygenu RhD oraz wykonanie Bezpośredniego Testu Antyglobulinowego (BTA, ang. DAT) w jednym łatwym badaniu. Obydwa rodzaje przeciwciał anty-D w ID-Karcie DiaClon ABO/D + DAT nie wykrywają odmiany DVI. Test jest przydatny dla oznaczeń u pacjentów i nie poleca się go dla dawców.

ID-Karta DiaClon ABO/D + DAT (Nr ID: 50492):

• Konfiguracja: A, B, DVI-, DVI-, ctl, BTA
• Linie komórkowe: A: A5 / B: G1/2, D: LHM50/3 (LDM1), TH-28, RUM-1,
D: LHM59/20 (LDM3), 175-2

Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Nr katalogowy
4 x 12 48 profili 001344
24 x 12 288 profili 001347
60 x 12 720 profili 001346
112 x 12 1344 profile 001345

DiaClon AB0/D

DiaClon AB0/D

ID-Karta jest przeznaczona do badania grup krwi układu ABO/Rh, umożliwia podwójne oznaczenie antygenu RhD. Pierwsze przeciwciała anty-D wykrywają obecność odmian DVI antygenu D, drugie przeciwciała anty-D nie wykrywają odmian DVI.

ID-Karta DiaClon ABO/D (Nr ID: 50481):

•Konfiguracja: A, B, AB, DVI+, DVI-, ctl
•Linie komórkowe: A: A5 / B: G1/2, AB: ES131 (ES-15), Birma-1, ES-4
D: ESD-1M, 175-2, D: LHM59/20 (LDM3), 175-2

Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Nr katalogowy
4 x 12 48 profili 001324
24 x 12 288 profili 001323
60 x 12 720 profili 001326
112 x 12 1344 profili 001325

DiaClon AB0/DVI-

DiaClon AB0/DVI-

ID-Karta DiaClon ABO/DVI- zawiera odczynniki monoklonalne (inne klony anty-A i anty-B niż w ID-Karcie DiaClon ABO/DVI- for Patients) i umożliwia wykonanie badania grup krwi układu ABO z podwójnym oznaczeniem antygenu RhD, zarówno u pacjentów, jak i u noworodków. Użyte monoklonalne przeciwciała anty-D zostały tak dobrane, aby nie reagować z odmianami DVI.

ID-Karta DiaClon ABO/DVI-  (Nr ID: 52050):

•Konfiguracja: A, B, AB, DVI-, DVI-, ctl
•Linie komórkowe: A: A5, B: G1/2,
AB: ES131 (ES-15), Birma-1, ES-4, D: LHM50/3 (LDM1), TH-28, RUM-1, D: LHM59/20 (LDM3), 175-2

Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Nr katalogowy
4 x 12 48 profili 001424
24 x 12 288 profili 001427
112 x 12 1344 profile 001425

DiaClon ABO/DVI- for Patients

DiaClon ABO/DVI- for Patients

ID-Karta DiaClon ABO/DVI- for Patients zawiera odczynniki monoklonalne i umożliwia wykonanie badania grup krwi układu ABO z podwójnym oznaczeniem antygenu RhD, zarówno u pacjentów, jak i u noworodków. Użyte monoklonalne przeciwciała anty-D zostały tak dobrane, aby nie reagować z odmianami DVI.

ID-Karta DiaClon ABO/DVI- for Patients (Nr ID: 52040):

•Konfiguracja: A, B, AB, DVI-, DVI-, ctl
•Linie komórkowe: A: LM297/628 (LA-2), B: LM306/686 (LB-2),
AB: ES131 (ES-15), Birma-1, ES-4, D: LHM50/3 (LDM1), TH-28, RUM-1, D: LHM59/20 (LDM3), 175-2

Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Nr katalogowy
4 x 12 48 profili 001294
24 x 12 288 profili 001297
60 x 12 720 profili 001296

DiaClon AB0/Rh for Patients

DiaClon AB0/Rh for Patients

ID-Karta DiaClon ABO/Rh for Patients umożliwia pełne oznaczenie antygenów układu ABO, RhD (DVI-) i CDE w jednym łatwym badaniu.

ID-Karta DiaClon ABO/Rh for Patients (Nr ID: 50012):

• Konfiguracja: A, B, AB, DVI-, CDE, ctl
• Linie komórkowe: A: A5 / B: G1/2, AB: ES131 (ES-15), Birma-1, ES-4,
D: LHM59/20 (LDM3) 175-2, CDE: MS-24, MS-26, MS-201, MS-80

Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Nr katalogowy
4 x 12 48 profili 001044
24 x 12 288 profili 001043
60 x 12 720 profili 001046
112 x 12 1344 profile 001045

DiaClon AB0/Rh for Donors

DiaClon AB0/Rh for Donors

ID-Karta DiaClon ABO/Rh for Donors umożliwia pełne oznaczenie antygenów układu ABO, RhD (DVI+) i CDE w jednym łatwym badaniu. Użyte monoklonalne przeciwciała anty-D zostały tak dobrane, aby reagowały z odmianami DVI. Do badania krwi dawców należy używać przeciwciał anty-D, które wykrywają DVI, w celu uniknięcia przetoczenia takiej jednostki osobom RhD ujemnym lub osobom ze słabą odmianą antygenu D (np. D częściowy).

ID-Karta DiaClon ABO/Rh for Donors (Nr ID: 51011):

•Konfiguracja: A, B, AB, DVI+, CDE, ctl
•Linie komórkowe: A: A5 / B: G1/2, AB: ES131 (ES-15), Birma-1, ES-4,
D: ESD-1M, 175-2, CDE: MS-24, MS-26, MS-201, MS-80

Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Nr katalogowy
4 x 12 48 profili 001037
24 x 12 288 profili 001033
60 x 12 720 profili 001039
112 x 12 1344 profile 001038

ABO/Rh

ABO/Rh

ID-Karta ABO/Rh zawiera ludzkie przeciwciała i umożliwia pełne oznaczenie antygenów układu (ABO, RhD i CDE) w jednym łatwym badaniu.

ID-Karta ABO/Rh (Nr ID: 50001):

•Konfiguracja: A, B, AB, D, CDE, ctl

Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Nr katalogowy
4 x 12 48 profili 001014
24 x 12 288 profili 001013
60 x 12 720 profili 001016
112 x 12 1344 profili 001015

ABD-Confirmation

ABD-Confirmation

ID-Karta ABD-Confirmation zawiera ludzkie przeciwciała i jest używana do wykonania kontrolnego badania grupy krwi ABO/RhD uprzednio oznaczonej grupy krwi. Jej konfiguracja pozwala na wykonanie 2 badań na jednej karcie.

ID-Karta ABD-Confirmation (Nr ID: 50041):

•Konfiguracja: A, B, D/A, B, D

Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Nr katalogowy
4 x 12 96 profili 001114
24 x 12 576 profili 001117
60 x 12 1440 profili 001116
112 x 12 2688 profili 001115

ABO/Rh for Newborns

ABO/Rh for Newborns

ID-Karta ABO/Rh for Newborns zawiera ludzkie przeciwciała i umożliwia wykonanie badania grup krwi układu ABO wraz z oznaczeniem antygenu RhD i Bezpośrednim Testem Antyglobulinowym (BTA, ang. DAT) u noworodków. Do badania można użyć krwi pępowinowej lub pobranej z pięty noworodka.

ID-Karta ABO/Rh for Newborns (Nr ID: 50061):

•Konfiguracja: A, B, AB, D, ctl/BTA

Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Nr katalogowy
4 x 12 48 profili 001017
24 x 12 288 profili 001020
60 x 12 720 profili 001018
112 x 12 1344 profile 001019

ABO/D + Reverse Grouping

ABO/D + Reverse Grouping

ID-Karta ABO/D + Reverse Grouping zawiera mieszaninę ludzkich poliklonalnych i monoklonalnych przeciwciał anty-A, poliklonalne przeciwciała anty-B i anty-D ludzkiego pochodzenia. Mikroprobówka ctl stanowi kontrolę ujemną. Dwie mikroprobówki z żelem obojętnym są przeznaczone do badania przeciwciał grupowych z krwinkami A1 i B.

ID-Karta ABO/D + Reverse Grouping (Nr ID: 50081):

•Ludzkiego pochodzenia
•Konfiguracja: A, B, D, ctl/A1, B

Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Nr katalogowy
4 x 12 48 profili 001127
24 x 12 288 profili 001131
60 x 12 720 profili 001128
112 x 12 1344 profile 001129