ID-PaGIA Heparin/PF4 Antibody Test (Kit)

Zestaw ID-PaGIA Heparin/PF4 Antibody Test jest immunologicznym testem żelowym z zastosowaniem cząstek (Particle Gel Immuno Assay [PaGIA]) i służy do przeprowadzenia szybkiego badania (20 minut, w tym 10-min. wirowanie) wykluczającego małopłytkowość indukowaną heparyną (HIT – Trombocytopenia Indukowana Heparyną).

ID-PaGIA Heparin/PF4 Antibody Test (Zestaw)

Syntetyczne polimerowe cząstki o wysokiej gęstości są opłaszczone kompleksem heparyna-płytkowy czynnik 4 (HPF4). Kiedy następuje zmieszanie cząstek z surowicą pacjenta, specyficzne przeciwciała ze wszystkich klas immunoglobulin reagują z kompleksem HPF4 na powierzchni cząstek, powodując ich aglutynację. Podczas wirowania mieszanina reakcyjna przechodzi przez matrycę żelową w celu rozdzielenia cząstek zaglutynowanych i niezaglutynowanych. Zaglutynowane cząstki zostają zatrzymane w górnej części żelu lub są w nim rozproszone ( = reakcja dodatnia), podczas gdy wolne niezaglutynowane cząstki przechodzą na dno mikroprobówki ( = reakcja ujemna). Ponieważ cząstki mają kolor czerwony, wynik jest łatwy do odczytania. Wynik ujemny ma bardzo wysoką wartość predykcyjną, wykluczającą HIT*

* Pouplard C, et al..Prospective evaluation of the '4Ts’ score and particle gel immunoassay specific to heparin/PF4 for the diagnosis of heparin-induced thrombocytopenia..J Thromb Haemost. 2007;5:1373-9.
Eichler P, et al. The new ID-Heparin/PF4 antibody test for rapid detection of heparin-induced antibodies in comparison with functional and antigenic assays.Br J Haematol. 2002;116:887-91.,
Gemmel R et al.Evaluation of the DiaMed Heparin/PF4 test for HIT. J Thrombosis Haem,ostasis 2005;3 (Suppl.1), Abstract P2100; Schenk et al;.IgG classification of anti-PF4/heparin antibodies to identify patients with heparin-induced thrombocytopenia during mechanical circulatory support. J Thromb Haemost. 2007;5:235-41

Zestaw ID-PaGIA Heparin/PF4 Antibody Test (Kit) (Nr ID: 45580)

 

Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Nr katalogowy
Zestaw: ID-Karty: 1 x 3 szt. / Cząsteczki: 1 x 1 ml / Kontrola dodatnia: 1 x 0,2 ml / Kontrola ujemna: 1 x 0,2 ml 18 testów 050021

Zastosowanie diagnostyczne

Przeciwciała skierowane przeciwko kompleksowi heparyna/płytkowy czynnik 4 biorą udział w patogenezie HIT. Jednak nie wszystkie przeciwciała o tej swoistości są patogenne. Dlatego należy zachować ostrożność przy dodatnim wyniku testu immunologicznego, takim jak PaGIA (lub ELISA), należy również rozważyć dodatkowe testy funkcjonalne. Z drugiej strony brak przeciwciał sprawia, że HIT jest bardzo mało prawdopodobna.
Kilka prac (patrz odniesienia powyżej) zgłosiło wysoką ujemną wartość predykcyjną testu PaGIA. W złożonej sytuacji małopłytkowości indukowanej heparyną bardzo ważna jest ścisła współpraca pomiędzy laboratorium a kliniką przy podejmowaniu decyzji terapeutycznych. Pacjenci z podejrzeniem HIT wymagają natychmiastowego leczenia przeciwzakrzepowego za pomocą leków, takich jak bezpośrednie inhibitory trombiny (hirudyna, agatroban, biwalirudyna) lub danaparoid. Leki te są znacznie droższe niż heparyna i trudniejsze w użyciu, szczególnie dlatego, że nie jest dostępne antidotum. Przedawkowanie może powodować ryzyko krwawienia. Dlatego szybkie wykluczenie HIT jest korzystne przy podejmowaniu właściwych decyzji terapeutycznych.