ID-Titration Solution

Roztwór do przygotowania seryjnych rozcieńczeń w postępie geometrycznym

Roztwór ID-Titration Solution jest medium do przygotowania seryjnych rozcieńczeń przeznaczony do oznaczania miana przeciwciał w próbkach pacjentów i dawców przy użyciu ID-System. Zapewnia wysoki poziom standaryzacji i został specjalnie zaprojektowany dla ID-System.

Kluczowe zalety

• Odpowiedni do procedur mianowania przeciwciał klasy IgG lub IgM
• Do użycia z ID-Kartami LISS/Coombs, Coombs Anti-IgG i NaCl, Enzyme Test and Cold Agglutinins
• Odpowiedni do każdego rodzaju mianowania, w tym mianowania izoaglutynin anty-A i anty-B
• Odpowiedni do stosowania z wszystkimi natywnymi ID-Krwinkami, w tym do izoaglutynin, screeningu, identyfikacji, rozszerzonymi panelami krwinkowymi, jak również z własnymi krwinkami laboratoryjnymi

W połączeniu ze statywami do mianowania ID-Titration Rack, proces przygotowania seryjnych rozcieńczeń może odbywać się automatycznie za pomocą analizatora IH-500 z użyciem ID-Titration Solution, co zapewnia większą dokładność procedury rozcieńczania, a tym samym wyższą wiarygodność całego procesu mianowania.

Kluczowe zalety

• Pełna automatyzacja procesu mianowania na IH-500
• Pełna integracja z oprogramowaniem IH-Com
• Większa dokładność, identyfikowalność i wiarygodność procesu
• Oszczędność czasu

ID Titration Solution (Nr ID: 05780)

ID Titration Rack (Nr ID: 05770)

 

Wielkość opakowania Nazwa Nr katalogowy
10 x 10 ml ID-Titration Solution 009360
10 racków x 60 kolumn Statyw do mianowania ID-Titration Rack 009390