Identyfikacja przeciwciał

LISS/Coombs

LISS/Coombs

ID-Karta LISS/Coombs zawiera 6 probówek z surowicą antyglobulinową poliwalentną (AHG) i jest wykorzystywana do screeningu / identyfikacji przeciwciał z zastosowaniem krwinek wzorcowych ˝ID-DiaCell˝ i ˝ID-DiaPanel˝, próby krzyżowej i BTA.
W pośrednim teście antyglobulinowym (PTA) nie przemywa się krwinek czerwonych, ponieważ najpierw do mikroprobówki dodaje się ich zawiesinę przed osoczem/surowicą, tworząc w ten sposób barierę nad żelem i unikając zobojętnienia AHG przez białka IgG zawarte w osoczu/surowicy pacjenta.
Surowica antyglobulinowa IgG zastosowana w ID-Karcie ˝LISS/Coombs˝ nie jest skierowana do łańcuchów ciężkich, dlatego może reagować z łańcuchami lekkimi Kappa (k) i Lambda (l) w cząsteczkach IgA i IgM.

ID-Karta LISS/Coombs (Nr ID: 50531):

• Dostępna w wybranych wielkościach opakowań
• Konfiguracja: 6 x AHG test (anty-IgG + C3d) test
• AHG: królicza, C3d: linia komórkowa C139-9

Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Nr katalogowy
4 x 12 288 testów 004014
24 x 12 1728 testów 004017
60 x 12 4320 testów 004016
112 x 12 8064 testy 004015

Coombs Anti-IgG

Coombs Anti-IgG

ID-Karta Coombs Anti-IgG zawiera 6 mikroprobówek z surowicą antyglobulinową monowalentną anty-IgG (królicza) wewnątrz macierzy żelowej. Wykorzystywana jest do screeningu / identyfikacji przeciwciał z zastosowaniem krwinek wzorcowych ˝ID-DiaCell˝ i ˝ID-DiaPanel˝, próby krzyżowej i BTA.

W pośrednim teście antyglobulinowym (PTA) nie przemywa się krwinek czerwonych, ponieważ najpierw do mikroprobówki dodaje się ich zawiesinę przed osoczem/surowicą, tworząc w ten sposób barierę nad żelem i unikając zobojętnienia AHG przez białka IgG zawarte w osoczu/surowicy pacjenta.

ID-Karta Coombs Anti-IgG (Nr ID: 50540):

•Dostępna w wybranych wielkościach opakowań
•Konfiguracja: 6 x AHG test (anty-IgG), królicza

Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Nr katalogowy
4 x 12 288 testów 004024
24 x 12 1728 testów 004027
60 x 12 4320 testów 004026
112 x 12 8064 testy 004025

NaCl, Enzyme Test and Cold Agglutinins

NaCl, Enzyme Test and Cold Agglutinins

ID-Karta NaCl, Enzyme Test and Cold Agglutinins zawiera 6 mikroprobówek z żelem obojętnym i jest odpowiednia do screeningu i identyfikacji przeciwciał, testów zgodności oraz oznaczania przeciwciał grupowych (izoaglutynin).

Do rutynowego badania przeglądowego przeciwciał nie jest konieczne włączanie badania w środowisku soli, w temperaturze pokojowej, ale test solny przeprowadzany w temperaturze 4 °C, może być używany do wykrywania zimnych aglutynin.

ID-Karta NaCl, Enzyme Test and Cold Agglutinins (Nr ID: 50520):

•Dostępna w wybranych wielkościach opakowań
•Konfiguracja: 6 x test neutralny

Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Nr katalogowy
4 x 12 288 testów 005014
24 x 12 1728 testów 005017
60 x 12 4320 testów 005016
112 x 12 8064 testy 005015