IH-QC Modular System

Wybierz. Zestaw ze sobą. Kontroluj.

Wytyczne dotyczące przetaczania krwi zalecają regularne sprawdzanie badanych materiałów, stosowanych metod,
procedur roboczych i urządzeń automatycznych/ używanego sprzętu. Próbka kontrolna powinna zawsze posiadać te
same cechy co próbka pacjenta, by móc je traktować identycznie. Działania te mają na celu zapewnienie dokładności
i bezpieczeństwa serologicznych wyników grup krwi. Kontrole powinny być wykonywane w regularnych odstępach
czasu. Należy zapoznać się z lokalnymi/ krajowymi przepisami.

IH-QC Modular System jest elastycznym i modułowym rozwiązaniem w zakresie kontroli jakości, spełniającym
różnorodne wymogi.
Składa się z 8 modułów kontrolnych z probówkami zawierającymi zawiesiny ludzkich krwinek czerwonych,
gotowych do dowolnego zestawiania, w zależności od potrzeb.

•Łatwo dostosowujący się do zmieniających się wytycznych
•Przeznaczony zarówno do manualnych, jak i automatycznych technik badań
•Eliminuje straty – możliwość dowolnego zestawiania ze sobą modułów kontrolnych

Konfiguracja:

IH-QC 1, Zestaw 4 probówek (Id-n°: 08710)
IH-QC 2, Zestaw 4 probówek (Id-n°: 08720)
IH-QC 3, Zestaw 4 probówek (Id-n°: 08730)
IH-QC 4, Zestaw 4 probówek (Id-n°: 08740)
IH-QC 5, Zestaw 4 probówek (Id-n°: 08750)
IH-QC 6, Pojedyncza probówka (Id-n°: 08760)
IH-QC 7, Pojedyncza probówka (Id-n°: 08770)
IH-QC 8, Pojedyncza probówka (Id-n°: 08780)

Dane do zamówienia

Wielkość opakowania Profile lub pojedynczy test Nr katalogowy
IH-QC 1, Zestaw 4 probówek 4 x 6 ml 009321
IH-QC 2, Zestaw 4 probówek 4 x 6 ml 009322
IH-QC 3, Zestaw 4 probówek 4 x 6 ml 009323
IH-QC 4, Zestaw 4 probówek 4 x 6 ml 009324
IH-QC 5, Zestaw 4 probówek 4 x 6 ml 009325
IH-QC 6, Pojedyncza probówka 1 x 6 ml 009326
IH-QC 7, Pojedyncza probówka 1 x 6 ml 009327
IH-QC 8, Pojedyncza probówka 1 x 6 ml 009328