IH-AbID

Zintegrowane oprogramowanie do identyfikacji przeciwciał

IH-AbID pozwala na uproszczenie pracochłonnego i złożonego procesu identyfikacji przeciwciał. Stanowi opcjonalny moduł oprogramowania do zarządzania danymi i interpretacji wyników badań IH-Com, dostarczając użytkownikowi wskazówek i informacji w trakcie identyfikacji przeciwciał skierowanych do antygenów krwinek czerwonych.
Oprogramowanie IH-AbID w sposób graficzny przedstawia wykluczanie przeciwciał w oparciu o rachunek prawdopodobieństwa (Metoda największej wiarygodności, Ronald Aylmer Fisher), zapewniając pełny audyt i odtwarzalność procesu.

Kluczowe zalety:

• Automatyczna identyfikacja przeciwciał
• Implementacja tabeli antygenowej krwinek wzorcowych poprzez zeskanowanie kodu kreskowego 2D
• Nie wymagane połączenie z internetem
• Oprogramowanie zintegrowane z referencyjnym podręcznikiem z immunologii transfuzjologicznej ‘The Blood Group Antigen Facts Book’, Reid M. E.

 

Opis Nazwa Numer katalogowy
Oprogramowanie (1 licencja pełna) IH-AbID 12009844
Oprogramowanie (1 licencja demonstracyjna) IH-AbID 12009845
Oprogramowanie (1 licencja pełna) IH-Com Kit Fullversion 009000