Jump4IH

Oprogramowanie Jump4IH do zdalnej autoryzacji wyników badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej działa w oparciu o bezpieczne, szyfrowane łącze internetowe VPN i wykorzystuje technologię kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

„…Zdalna autoryzacja wyników badań immunohematologicznych to proces polegający na zatwierdzeniu, przez osobę do tego upoważnioną z wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych, wyników badań wykonanych metodą automatyczną. Celem zdalnej autoryzacji jest zapewnienie całodobowego nadzoru nad wykonywaniem badań i wydawaniem wyników przez diagnostę laboratoryjnego lub lekarza z uprawnieniami do wykonywania badań i autoryzowania wyników w podmiotach leczniczych, w których brak jest wystarczającej liczby personelu posiadającego zaświadczenie, uprawniające do autoryzowania badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej.
Zdalną autoryzację wyników badań dopuszcza się wyłącznie w godzinach pozaregulaminowych zgodnie z Rozporządzeniem o leczeniu krwią”.
/pkt 8.1.9, Obwieszczenie MZ z dn. 6 marca 2019 r. w sprawie wymagań dobrej praktyki pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi/

Kluczowe zalety

• Jump4IH umożliwia  przeprowadzenie zdalnej autoryzacji wyników badań w immunologii transfuzjologicznej przez diagnostę laboratoryjnego lub lekarza
• Wykorzystuje bezpieczne, szyfrowane połączenie VPN
• Zatwierdzanie wyników badań za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego
• Proste w obsłudze, intuicyjne oprogramowanie
• Automatyczne przekazywanie danych z systemu komputerowego analizatora immunohematologicznego do systemu teleinformatycznego pracowni immunologii transfuzjologicznej
• Interaktywna komunikacja audiowizualna z zastosowaniem technologii internetowej, umożliwiająca monitorowanie przebiegu procesu badania od przyjęcia próbki do wydania wyniku
• Dostęp do archiwalnych i aktualnych wyników badań immunohematologicznych pacjenta oraz wyników codziennej kontroli jakości
• Archiwum wszystkich zatwierdzonych wyników badań wraz z obrazami i nasileniem reakcji
• Pełna integracja Jump4IH z oprogramowaniem IH-Com DiaMed/Bio-Rad
• Interfejs z wszystkimi analizatorami DiaMed/Bio-Rad
• Spersonalizowane poziomy dostępu, zabezpieczenie indywidualnym hasłem
• Możliwość definiowania słowników
• Możliwość dostosowania wydruków raportów do potrzeb użytkownika
• Możliwość podłączenia do istniejących systemów informatycznych HIS lub LIS w standardzie ASTM
• Dostępne różne wersje językowe

Wymagania

• Łącze internetowe (VPN)
• PC Win7 lub Win10
• Analizator z oprogramowaniem IH-Com DiaMed/Bio-Rad
• Kwalifikowany podpis elektroniczny
• Kamera internetowa

 

Opis Nazwa Nr katalogowy
Oprogramowanie (1 licencja) Jump4IH 910 000
Serwis i konserwacja Jump4IH Maintenance 910 001