Kontrola jakości – serologia grup krwi

Albumin 6%

Albumin 6%

6% albumina wołowa.

Odczynnik Albumin 6% (Nr ID: 13030)

Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Nr katalogowy
1 x 10 ml 105519
10 x 10 ml 105520

DiaMed Quality Control Survey Basic

DiaMed Quality Control Survey Basic

Zestaw zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości, łatwy do identyfikacji (poziom podstawowy).

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 września 2019 r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych pkt. 7.10. „Laboratorium bierze stały udział w krajowych lub międzynarodowych programach zewnętrznej kontroli jakości.”

Firma DiaHem umożliwia udział w programie Międzynarodowej Kontroli Jakości Badań Immunotransfuzjologicznych DiaMed GmbH/Bio-Rad na poziomie podstawowym i zaawansowanym. Po wypełnieniu arkuszy kontrolnych on-line i ocenie uzyskanych wyników, Uczestnik otrzymuje certyfikat.

DiaMed Quality Control Survey Basic (zestaw) (Nr ID: 45530)

Dostawa 4 razy w roku, zgodnie z harmonogramem dostaw.

 

Wielkość opakowania Nazwa Nr katalogowy
Zestaw 2x5 ml krwinek czerwonych i 2x5 ml surowicy DiaMed Quality Control Survey Basic 120405

DiaMed Quality Control Survey Advanced

DiaMed Quality Control Survey Advanced

Zestaw zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości, trudniejszy do identyfikacji (poziom zaawansowany).

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 września 2019 r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych pkt. 7.10. „Laboratorium bierze stały udział w krajowych lub międzynarodowych programach zewnętrznej kontroli jakości.”

Firma DiaHem umożliwia udział w programie Międzynarodowej Kontroli Jakości Badań Immunotransfuzjologicznych DiaMed GmbH/Bio-Rad na poziomie podstawowym i zaawansowanym. Po wypełnieniu arkuszy kontrolnych on-line i ocenie uzyskanych wyników, Uczestnik otrzymuje certyfikat.

DiaMed Quality Control Survey Advanced (zestaw) (Nr ID: 45650)

Dostawa 4 razy w roku, zgodnie z harmonogramem dostaw.

 

Wielkość opakowania Nazwa Nr katalogowy
Zestaw 2x1 ml krwinek czerwonych (pacjent), 2x5 ml krwinek czerwonych (dawca) and 2x5 ml surowicy DiaMed Quality Control Survey Advanced 120424