Kontrola jakości – serologia grup krwi

IH-QC Modular System

IH-QC Modular System

Wybierz. Zestaw ze sobą. Kontroluj.

Wytyczne dotyczące przetaczania krwi zalecają regularne sprawdzanie badanych materiałów, stosowanych metod, procedur roboczych i urządzeń automatycznych/ używanego sprzętu. Próbka kontrolna powinna zawsze posiadać te same cechy co próbka pacjenta, by móc je traktować identycznie. Działania te mają na celu zapewnienie dokładności i bezpieczeństwa serologicznych wyników grup krwi. Kontrole powinny być wykonywane w regularnych odstępach czasu.

IH-QC Modular System jest elastycznym i modułowym rozwiązaniem w zakresie kontroli jakości, spełniającym różnorodne wymogi. Składa się z 8 modułów kontrolnych z probówkami zawierającymi zawiesiny ludzkich krwinek czerwonych, gotowych do dowolnego zestawiania ze sobą, w zależności od potrzeb.

Umożliwia skontrolowanie następujących badań immunohematologicznych:
• Oznaczenie grup krwi ABO i/lub przeciwciał grupowych
• Oznaczenie RhD
• Oznaczenie fenotypu Rh/K
• Screening/identyfikacja przeciwciał, Pośredni Test Antyglobulinowy (PTA)
• Screening/identyfikacja przeciwciał, dwustopniowy test papainowy
• Próba krzyżowa, Pośredni Test Antyglobulinowy (PTA)
• Bezpośredni Test Antyglobulinowy (BTA)
• Oznaczenie RhD i przeciwciał anty-D w celu potwierdzenia antygenu D słaby

 

Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Nr katalogowy
IH-QC 1, Zestaw 4 probówek (Nr ID: 08710) 4 x 6 ml 009321
IH-QC 2, Zestaw 4 probówek (Nr ID: 08720) 4 x 6 ml 009322
IH-QC 3, Zestaw 4 probówek (Nr ID: 08730) 4 x 6 ml 009323
IH-QC 4, Zestaw 4 probówek (Nr ID: 08740) 4 x 6 ml 009324
IH-QC 5, Zestaw 4 probówek (Nr ID: 08750) 4 x 6 ml 009325
IH-QC 6, Pojedyncza probówka (Nr ID: 08760) 1 x 6 ml 009326
IH-QC 7, Pojedyncza probówka (Nr ID: 08770) 1 x 6 ml 009327
IH-QC 8, Pojedyncza probówka (Nr ID: 08780) 1 x 6 ml 009328

ID-Internal Quality Control

ID-Internal Quality Control

Bezpieczeństwo pacjenta wymagającego przetoczenia krwi zależy bezpośrednio od dokładności i wiarygodności serologicznych wyników grup krwi. Dlatego materiał badany, procedury i ich stosowanie przez personel laboratoryjny powinny być regularnie monitorowane za pomocą systemu wewnętrznej kontroli jakości. ˝ID-Internal Quality Control˝ ma na celu umożliwienie kontroli używanych odczynników i procedur roboczych stosowanych w ID-System. Kontrola powinna być wykonywana regularnie i przez każdego pracownika laboratorium.

ID-Internal Quality Control zawiera 5 buteleczek po 4 ml wzorcowych ludzkich krwinek czerwonych od pojedynczych dawców, w postaci 3–5% zawiesiny w buforowanym roztworze oraz 3 buteleczki po 3 ml surowicy ludzkiego pochodzenia.

ID-Internal Quality Control (zestaw) (Nr ID: 45341):

Dostawa 13 razy w roku, zgodnie z harmonogramem dostaw.

Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Nr katalogowy
1 zestaw 80 testów 009925