Krwinki wzorcowe

ID-DiaPanel

ID-DiaPanel

Niezawodność wykrywania przeciwciał zależy w dużym stopniu od dostępności krwinek wzorcowych z odpowiednimi antygenami oraz od czułości stosowanych metod. Istnieją ścisłe wymagania dotyczące konfiguracji antygenów: muszą one umożliwiać wykrycie wszystkich klinicznie istotnych przeciwciał. Antygeny w zakresie układów grupowych Rh, MNSs, Duffy i Kidd muszą być homozygotyczne. Muszą być obecne antygeny Lewis i powinien być rzadki antygen Kpa.

ID-DiaPanel jest przeznaczony do identyfikacji przeciwciał przy użyciu ID-System w Pośrednim Teście Antyglobulinowym (PTA) i w teście NaCl. Zestaw składa się z 11 krwinek wzorcowych ludzkiego pochodzenia w postaci 0,8% zawiesin w zbuforowanym roztworze w buteleczkach o objętości 4ml.
ID-DiaPanel zawiera stały wzór fenotypu Rh (1-11: Rw1R1/R1R1/R2R2/r’r/r’’r/rr/rr/Ror/rr/rr/rr), zapewniona jest obecność krwinek z antygenami w podwójnej dawce, posiada pięć starannie dobranych krwinek ccddee by zapewnić obecność klinicznie istotnych antygenów grup krwi w podwójnej dawce. Panel został przebadany serologicznie pod kątem obecności antygenów HLA klasy I.

ID-DiaPanel (Nr ID: 45161):
• Trwałość: 7 tygodni, dostawa zgodnie z harmonogramem

Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Nr katalogowy
11 x 4 ml 80 testów 004114

ID-DiaPanel Plus 6

ID-DiaPanel Plus 6

Niezawodność wykrywania przeciwciał zależy w dużym stopniu od dostępności krwinek wzorcowych z odpowiednimi antygenami oraz od czułości stosowanych metod. Podczas przeprowadzania identyfikacji przeciwciał bardzo często potrzebne są dodatkowe krwinki o pewnych fenotypach dla potwierdzenia/wykluczenia właściwych przeciwciał.

ID-DiaPanel Plus 6 jest przeznaczony do identyfikacji przeciwciał przy użyciu ID-System w Pośrednim Teście Antyglobulinowym (PTA) i w teście NaCl i stanowi uzupełnienie podstawowego panelu 11-krwinkowego ID-DiaPanel. Zestaw składa się z 6 krwinek wzorcowych ludzkiego pochodzenia, ujemnych pod względem antygenu o wysokiej częstości lub dodatnich pod względem antygenu o niskiej częstości występowania, w postaci 0,8% zawiesin w zbuforowanym roztworze w buteleczkach o objętości 4ml.

ID-DiaPanel Plus6 zawiera starannie wyselekcjonowane krwinki wzorcowe do rozwiązywania złożonych problemów, po dwie dodatkowe c-ujemne i e-ujemne krwinki, wszystkie posiadające antygeny w podwójnej dawce dla zapewnienia obecności klinicznie istotnych antygenów grup krwi, jedna z e-ujemnych krwinek jest K+. Zestaw zapewnia naprzemienną obecność krwinek CCDEe/CcDEE oraz krwinek brakujących do antygenów o wysokiej lub niskiej częstości występowania. Został przebadany serologicznie pod kątem obecności antygenów HLA klasy I.

ID-DiaPanel Plus 6 (Nr ID: 45670):
• Trwałość: 12 tygodni, dostawa zgodnie z harmonogramem

Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Nr katalogowy
6 x 4 ml 80 testów 004414

ID-DiaPanel-P

ID-DiaPanel-P

Niezawodność wykrywania przeciwciał zależy w dużym stopniu od dostępności krwinek wzorcowych z odpowiednimi antygenami oraz od czułości stosowanych metod.

ID-DiaPanel P jest przeznaczony do identyfikacji przeciwciał przy użyciu ID-System w dwustopniowym teście enzymatycznym. Zestaw składa się z 11 krwinek wzorcowych papainowanych ludzkiego pochodzenia w postaci 0,8% zawiesin w zbuforowanym roztworze w buteleczkach o objętości 4ml.

ID-DiaPanel P (Nr ID: 45171):
• Trwałość: 7 tygodni, dostawa zgodnie z harmonogramem

Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Nr katalogowy
11 x 4 ml 80 testów 004214

ID-DiaCell I-II-III

ID-DiaCell I-II-III

Niezawodność wykrywania przeciwciał zależy w dużym stopniu od dostępności krwinek wzorcowych z odpowiednimi antygenami oraz od czułości stosowanych metod.

ID-DiaCell I-II-III jest przeznaczony do badania przeglądowego przeciwciał u pacjentów/biorców przy użyciu ID-System w Pośrednim Teście Antyglobulinowym (PTA) i w teście NaCl. Zestaw składa się z 3 krwinek wzorcowych ludzkiego pochodzenia w postaci 0,8% zawiesin w zbuforowanym roztworze w buteleczkach o pojemności 10 ml.
ID-DiaCell I-II-III zawiera dwie krwinki RhD dodatnie (CCDee, Cw+, ccDEE) i jedną krwinkę RhD ujemną (ccddee), antygeny w podwójnej dawce dla Fya, Fyb, Jka, Jkb, M, S i s, minimum jedną krwinkę dodatnią dla K, Lea, Leb, P1 i N. Zostały przebadane serologicznie pod kątem obecności antygenów HLA klasy I.

ID-DiaCell I-II-III (Nr ID: 45184):
• Zestaw 3 krwinek wzorcowych do PTA i testu NaCl (3 x 10 ml)
• Konfiguracja: R1WR1, R2R2, rr
• Trwałość: 7 tygodni, dostawa zgodnie z harmonogramem

Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Nr katalogowy
3 x 10 ml 200 testów 004310

ID-DiaCell IP-IIP-IIIP

ID-DiaCell IP-IIP-IIIP

Niezawodność wykrywania przeciwciał zależy w dużym stopniu od dostępności krwinek wzorcowych z odpowiednimi antygenami oraz od czułości stosowanych metod. Istnieją ścisłe wymagania dotyczące konfiguracji antygenów: muszą one umożliwiać wykrycie wszystkich klinicznie istotnych przeciwciał.

ID-DiaCell IP-IIP-III P jest przeznaczony do badania przeglądowego przeciwciał u pacjentów/biorców przy użyciu ID-System w teście enzymatycznym. Zestaw zawiera 3 krwinki wzorcowe papainowane w postaci 0,8% zawiesin w zbuforowanym roztworze w buteleczkach o pojemności 10 ml.

ID-DiaCell IP-IIP-IIIP (Nr ID: 45194):
• Konfiguracja: R1WR1, R2R2, rr papainowane
• Trwałość: 7 tygodni, dostawa zgodnie z hamonogramem

Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Nr katalogowy
3 x 10 ml 200 testów 005310

ID-DiaCell I-II

ID-DiaCell I-II

Zestaw 2 krwinek wzorcowych ID-DiaCell I-II jest przeznaczony do wykonania screeningu przeciwciał u dawców krwi w Pośrednim Teście Antyglobulinowym (PTA) i w teście NaCl.
Zestaw zawiera 2 krwinki RhD dodatnie (CCDee i ccDEE), antygeny w podwójnej dawce dla Fya i Jka oraz minimum 1 krwinkę dodatnią dla K, Fyb, Jkb, Lea, Leb, P1, M, N, S i s. Został przebadany serologicznie pod kątem obecności antygenów HLA klasy I.

ID-DiaCell I-II (Nr ID: 45151):
• Zestaw 2 krwinek wzorcowych do PTA i testu NaCl (2 x 10 ml)
• Konfiguracja: R1R1, R2R2
• Trwałość: 7 tygodni, dostawa wg harmonogramu dostaw

Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Nr katalogowy
2 x 10 ml 200 testów 003613

ID-DiaScreen Prophylax

ID-DiaScreen Prophylax

Niezawodność wykrywania przeciwciał zależy w dużym stopniu od dostępności krwinek wzorcowych z odpowiednimi antygenami oraz od czułości stosowanych metod.

Jeżeli screening przeciwciał przeprowadza się przy użyciu zestawu krwinek wzorcowych ˝ID-DiaCell I-II-III˝ u kobiet ciężarnych otrzymujących profilaktycznie anty-D lub u pacjentów z alloprzeciwciałami anty-D, wówczas 2 spośród 3 rodzajów krwinek wzorcowych dają wyniki dodatnie, ponieważ są one RhD dodatnie. Dla takich pacjentów można zastosować zestaw ˝ID-DiaScreen Prophylax˝ jako uzupełnienie zestawu ˝ID-DiaCell I-II-III˝. Obecność innych istotnych przeciwciał można wykryć używając krwinek RhD ujemnych. Zestaw zawiera 5 krwinek RhD ujemnych, 1 krwinkę RhD dodatnią, antygeny w podwójnej dawce dla Fya, Fyb, Jka, Jkb, M, S i s oraz minimum 1 krwinkę dodatnią dla K, Lea, Leb, P1 i N. Został przebadany serologicznie pod kątem obecności antygenów HLA klasy I.

ID-DiaScreen Prophylax (Nr ID: 45660):
• Zestaw 6 krwinek wzorcowych do PTA (6×5 ml)
• Konfiguracja: R1R2, r’r, r”r, rr, rr, rr
• Trwałość: 7 tygodni, dostawa wg harmonogramu dostaw

Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Nr katalogowy
6 x 5 ml 100 testów 004330

ID-Dia (Diego) Positive

ID-Dia (Diego) Positive

Krwinki wzorcowe ID-Dia (Diego) dodatnie przeznaczone do użycia jako wspomagające z innymi rutynowo stosowanymi zestawami krwinek do screeningu przeciwciał.

ID-Dia (Diego) Positive (Nr ID: 05980):
• Pojedyncza probówka (1 x 10 ml)
• Trwałość: 7 tygodni, dostawa wg harmonogramu dostaw

Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Nr katalogowy
1 x 10 ml 200 testów 004134

ID-I Negative Cell

ID-I Negative Cell

Krwinki wzorcowe ID-I ujemne przeznaczone do użycia jako wspomagające z innymi rutynowo stosowanymi zestawami krwinek do screeningu przeciwciał.

ID-I Negative Cell (Nr ID: 06291):
• Trwałość: 7 tygodni, dostawa wg harmonogramu dostaw

Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Nr katalogowy
1 x 1,6 ml 32 testy 004111

ID-DiaCell Pool

ID-DiaCell Pool

Krwinki wzorcowe ID-DiaCell Pool są przeznaczone do wykonania screeningu przeciwciał u dawców krwi w Pośrednim Teście Antyglobulinowym (PTA). Zawierają 2 rodzaje krwinek spulowanych R1R1 i R2R2.

ID-DiaCell Pool (Nr ID: 06070):
• Dostępne w zestawie (3×10 ml) i jako pojedyncza buteleczka (1×10 ml)
• Konfiguracja: R1R1, R2R2.
• Trwałość: 7 tygodni, dostawa na abonament co 4 tygodnie.

Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Nr katalogowy
1 x 10 ml 200 testów 003630
3 x 10 ml 600 testów 003631

ID-DiaScreen

ID-DiaScreen

ID-DiaScreen stanowi rozszerzony panel do screeningu przeciwciał składający się z 6 krwinek wzorcowych, do Pośredniego Testu Antyglobulinowego (PTA) i do testu enzymatycznego. Posiada wszystkie cechy 3-krwinkowego zestawu do przeglądowego badania przeciwciał i dodatkowo zawiera dwie krwinki papainowane, jedną krwinkę Kp(a+) i jedną krwinkę Lu(a+).

Generalnie uważa się, że najskuteczniejsze jest przeprowadzanie badań przeglądowych przeciwciał, zarówno przy użyciu wieloswoistych odczynników antyglobulinowych, jak i procedur enzymatycznych.
Biorąc pod uwagę te wymagania, Bio-Rad opracował kombinację 6 krwinek wzorcowych do użycia z ID-Kartą „DiaScreen” zawierającą 4 mikroprobówki z AHG do PTA i 2 mikroprobówki z żelem obojętnym do dwustopniowej techniki enzymatycznej. ID-Karta „DiaScreen” pozwala zatem na przeprowadzenie procedury enzymatycznej, maksymalizując jednocześnie wykrywanie przeciwciał IgG w PTA.

ID-DiaScreen (Nr ID: 45070):
• Zestaw 6 krwinek wzorcowych do PTA i do testu enzymatycznego: I, II, III, IV, V, VI (6×10 ml)
• Konfiguracja: R1WR1, R2R2, rr, Kpa/R1WR1, R2R2 papainowane

Zestaw 4 krwinek wzorcowych I, II, III, IV (Nr ID: 45200):
• Zestaw 4 krwinek wzorcowych do PTA
• Konfiguracja: R1WR1, R2R2, rr, Kpa

Zestaw 2 krwinek wzorcowych V, VI (Nr ID: 45210):
• Zestaw 2 krwinek wzorcowych do testu enzymatycznego: V, VI
• Konfiguracja: R1WR1, R2R2 papainowane

Trwałość: 7 tygodni, dostawa wg harmonogramu dostaw

Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Nr katalogowy
6 x 10 ml (Nr ID: 45070) 200 testów 004316
4 x 10 ml (Nr ID: 45200) 200 testów 004311

ID-DiaCell ABO

ID-DiaCell ABO

Krwinki wzorcowe są używane rutynowo w serologii grup krwi do wykrywania obecności lub braku izoaglutynin anty-A i anty-B (w badaniu przeciwciał grupowych). W badaniu przeciwciał grupowych stosuje się krwinki wzorcowe: A1 i B / A1, A2 i B / A1, B i O lub A1, A2, B i O, zgodnie z różnymi wymaganiami i przepisami.

Izoaglutyniny (naturalnie występujące przeciwciała, anty-A, anty-B,
anty-AB) są przeciwciałami typu zimnego, które najlepiej reagują w
4°C. Jednakże reagują również temperaturze pokojowej i mogą też również reagować w 37°C. Są mieszaniną przeciwciał IgM i IgG, jednak największy udział mają przeciwciała klasy IgM.

Wszystkie krwinki wzorcowe ID-DiaCell ABO są ludzkiego pochodzenia w postaci 0,8% zawiesin (± 0,1%) w zbuforowanym roztworze w buteleczkach o pojemności 10 ml.

• Trwałość: 7 tygodni, dostawa wg harmonogramu dostaw

Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Nr katalogowy
4 x 10 ml (Nr ID: 45022) 200 testów Zestaw 4 buteleczek A1, A2, B, O 003619
3 x 10 ml (Nr ID: 45352) 200 testów Zestaw 3 buteleczek A1, B, O 003615
2 x 10 ml (Nr ID: 45092) 200 testów Zestaw 2 buteleczek A1, B 003624
1 x 10 ml (Nr ID: 06022) 200 testów Pojedyncza buteleczka: A2 003621
1 x 10 ml (Nr ID: 06032) 200 testów Pojedyncza buteleczka: B 003622
1 x 10 ml (Nr ID: 06042) 200 testów Pojedyncza buteleczka: O 003623