Oznaczenie RhD częściowego

ID-Partial RhD-Typing Set

ID-Partial RhD-Typing Set jest przeznaczony do różnicowania kategorii antygenu D. Zestaw składa się z 6 monoklonalnych przeciwciał anty-D, które mogą być włączone do dalszej charakterystyki antygenu RhD po rutynowym jego oznaczeniu, oraz z ID-Kart. Odczynniki mogą różnicować kategorie: II, IV, V, VI, VII DFR, DBT i R0Har. Kategoria I jest nieaktualna, a kategoria III reaguje z wszystkimi odczynnikami anty-D i można ją wykryć na podstawie obecności w surowicy alloprzeciwciał anty-D u osoby RhD dodatniej.

Częściowy antygen DVI pozostaje najważniejszą kategorią. Z klinicznego punktu widzenia pacjent z częściowym antygenem DVI powinien być traktowany jak każdy pacjent RhD ujemny, zarówno, gdy chodzi o przetaczanie krwi jak i postępowanie w czasie ciąży oraz po urodzeniu dziecka RhD dodatniego, w celu zabezpieczenia przed wytworzeniem przeciwciał anty-D do brakujących epitopów i ewentualnymi późniejszymi następstwami klinicznymi ich obecności.

Zestaw ID-Partial RhD-Typing Set (Nr ID: 46170):

•Zawartość:
1 x 12 szt. ID-Kart
6 x 0,4 ml ID-Anty-D 1-6
•Linie komórkowe: LHM76/55, LHM77/64, LHM70/45, LHM59/19, LHM169/80, LDM1

Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Nr katalogowy
Zestaw ID-Anti-D 6 x 0,4 ml 12 testów 001451