Podgrupy A

Anti-A1 Absorbed

ID-Karta Anti-A1 Absorbed zawiera 6 mikroprobówek z poliklonalnymi przeciwciałami anty-A1 z ludzkiej surowicy wewnątrz macierzy żelowej. Odczynnik Anti-A1 Absorbed aglutynuje krwinki A1 i nie reaguje lub reaguje bardzo słabo z krwinkami A2. Około 80% osób grupy krwi A lub AB posiada krwinki czerwone, które ulegają aglutynacji z anty-A1 i określa się je jako A1 lub A1B.

ID-Karta Anti-A1 Absorbed (Nr ID: 50140):

•Ludzka
•Konfiguracja: 6 x test A1

Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Nr katalogowy
1 x 12 72 testy 001811

DiaClon Anti-H

ID-Karta DiaClon Anti-H zawiera 6 mikroprobówek z monoklonalnymi przeciwciałami anty-H wewnątrz macierzy żelowej. Antygen H jest obecny na wszystkich ludzkich krwinkach czerwonych, z wyjątkiem tych z fenotypem Oh (grupa krwi Bombay). Substancja H jest prekursorem antygenów A i B.
W celu klasyfikacji podgrup A, badania anty-H powinny być wykonywane w połączeniu z anty-A, anty-AB i anty-A1.

ID-Karta DiaClon Anti-H (Nr ID: 50150):

• Linie komórkowe: H-86-50+H89/8

Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Nr katalogowy
1 x 12 72 testy 001911