Pojedyncze antygeny

DiaClon Anti-DVI neg.

DiaClon Anti-DVI neg.

ID-Karta DiaClon Anti-DVI neg. zawiera 6 mikroprobówek wypełnionych mieszaniną monoklonalnych przeciwciał anty-D wewnątrz macierzy żelowej. Jest szczególnie przydatna do potwierdzenia oznaczenia RhD, weryfikacji ujemnych reakcji oraz wątpliwych wyników uzyskanych w innych metodach (takich jak np. metoda mikropłytkowa, procedury automatyczne).

ID-Karta DiaClon Anti-DVI neg. (Nr ID: 50171):

• Konfiguracja: 6 x DVI neg.
• Dostępna w wybranych wielkościach opakowań
• Linie komórkowe: TH-28, MS-26, 175-2

Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Nr katalogowy
1 x 12 72 testy 001251
24 x 12 1728 testów 001252

Anti-D

Anti-D

ID-Karta Anti-D zawiera 6 mikroprobówek z poliklonalnymi przeciwciałami anty-D ludzkiego pochodzenia wewnątrz macierzy żelowej.
Jest szczególnie przydatna do potwierdzenia oznaczenia RhD, weryfikacji ujemnych reakcji oraz wątpliwych wyników uzyskanych w innych metodach (takich jak np. metoda mikropłytkowa, procedury automatyczne).

ID-Karta Anti-D (Nr ID: 50160):

• Ludzkie p/c
• Konfiguracja: 6 x D
• Dostępna w wybranych wielkościach opakowań

Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Nr katalogowy
1 x 12 72 testy 001211
24 x 12 1728 testów 001213

DiaClon Anti-Cw

DiaClon Anti-Cw

ID-Karta DiaClon Anti-Cw zawiera 6 mikroprobówek wypełnionych przeciwciałami monoklonalnymi wewnątrz macierzy żelowej. Jest przeznaczona do oznaczania antygenu Cw (RH8) na ludzkich krwinkach czerwonych. Nadaje się do użycia zarówno w zestawach manualnych, jak również w analizatorach.

Stosując ID-Kartę DiaClon Anti-Cw zaleca się włączenie do badań ID-Karty kontrolnej Control Card A (Id-n° 52020).

Cw (RH 8) jest stosunkowo rzadkim antygenem w układzie Rh obecnym u około 2,6% populacji. Antygen Cw najczęściej występuje z kompleksem genu DCe, i wówczas związany z nim antygen C jest słabszy niż normalnie.

ID-Karta DiaClon Anti-Cw (Nr ID: 52010):

• Konfiguracja: 6 x Cw
• Linia komórkowa: MS-110
• Dostępna w wybranych wielkościach opakowań

Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Nr katalogowy
1 x 12 12 profili 001321

Control Card A

Control Card A

ID-Karta Control Card A stanowi kontrolę ujemną przeznaczoną do użycia z poniżej wymienionymi ID-Kartami (zobacz odpowiednie instrukcje użycia):
• DiaClon Anti-Cw, Id-n° 52010, B001321
• DiaClon Rh-Subgroups + Cw + K , Id-n° 52000, B002134
Nadaje się do zastosowania w zestawach manualnych, jak również w analizatorach.

ID-Karta Control Card A (Nr ID: 52020):

• Konfiguracja: 6 x ctl
• Dostępna w wybranych wielkościach opakowań

Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Nr katalogowy
1 x 12 72 testy 001711
4 x 12 288 testów 001714

DiaClon Anti-K

DiaClon Anti-K

ID-Karta DiaClon Anti-K zawiera 6 mikroprobówek wypełnionych przeciwciałami monoklonalnymi wewnątrz macierzy żelowej. Jest przeznaczona do oznaczania antygenu K (KEL1) na ludzkich krwinkach czerwonych.

Około 9% populacji kaukaskiej posiada antygen K. Antygen K jest silnie immunogenny. Przeciwciała anty-K wywołują wczesną i opóźnioną hemolityczną reakcję poprzetoczeniową oraz chorobę hemolityczną noworodka. Ze względu na kliniczne znaczenie przeciwciał anty-K, antygen K systematycznie oznacza się zarówno u dawców krwi jak i u pacjentów.

ID-Karta DiaClon Anti-K (Nr ID: 50200):

• Linia komórkowa: MS-56
• Konfiguracja: 6 x K

Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Nr katalogowy
1 x 12 72 testy 002121

Anti-k

Anti-k

ID-Karta Anti-k zawiera 6 mikroprobówek wypełnionych poliklonalnymi przeciwciałami ludzkiego pochodzenia wewnątrz macierzy żelowej. Jest przeznaczona do oznaczania antygenu k (KEL2) na ludzkich krwinkach czerwonych.

Około 9% populacji kaukaskiej posiada antygen K. Antygen K jest silnie immunogenny. Przeciwciała anty-K wywołują wczesną i opóźnioną hemolityczną reakcję poprzetoczeniową oraz chorobę hemolityczną noworodka. Ze względu na kliniczne znaczenie przeciwciał anty-K, antygen K i k (Cellano) systematycznie oznacza się zarówno u dawców krwi jak i u pacjentów.

ID-Karta Anti-k (Nr ID: 50260):

• Ludzkie p/c
• Konfiguracja: 6 x k

Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Nr katalogowy
1 x 12 72 testy 007251

DiaClon Anti-M

DiaClon Anti-M

ID-Karta DiaClon Anti-M zawiera 6 mikroprobówek wypełnionych przeciwciałami monoklonalnymi wewnątrz macierzy żelowej. Jest przeznaczona do oznaczania antygenu M (MNS1) na ludzkich krwinkach czerwonych.

Determinanty antygenowe M (MNS1) i N (MNS2) znajdują się na glikoforynie A (GPA), jednej z głównych struktur błony komórkowej krwinek czerwonych zawierającej kwas sjalowy.
Oznaczanie antygenów M i N wykonuje się także w celu potwierdzenia swoistości alloprzeciwciał. Przeciwciała anty-M i anty-N uważa się za istotne klinicznie, jeżeli reagują w temperaturze 37 °C. W takim przypadku ważne jest typowanie dawcy krwi pod względem MN i wybór odpowiedniej antygenowo ujemnej jednostki krwi do próby krzyżowej.

ID-Karta DiaClon Anti-M (Nr ID: 50212):

• Linia komórkowa: 9211 9D5 1G10
• Konfiguracja: 6 x M

Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Nr katalogowy
1 x 12 72 testy 007011

DiaClon Anti-N

DiaClon Anti-N

ID-Karta DiaClon Anti-N zawiera 6 mikroprobówek wypełnionych przeciwciałami monoklonalnymi wewnątrz macierzy żelowej. Jest przeznaczona do oznaczania antygenu N (MNS2) na ludzkich krwinkach czerwonych.

Determinanty antygenowe M (MNS1) i N (MNS2) znajdują się na glikoforynie A (GPA), jednej z głównych struktur błony komórkowej krwinek czerwonych zawierającej kwas sjalowy.
Oznaczanie antygenów M i N wykonuje się także w celu potwierdzenia swoistości alloprzeciwciał. Przeciwciała anty-M i anty-N uważa się za istotne klinicznie, jeżeli reagują w temperaturze 37 °C. W takim przypadku ważne jest typowanie dawcy krwi pod względem MN i wybór odpowiedniej antygenowo ujemnej jednostki krwi do próby krzyżowej.

ID-Karta DiaClon Anti-N (Nr ID: 50221):

• Linia komórkowa: 1422 C7+MN879
• Konfiguracja: 6 x N

Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Nr katalogowy
1 x 12 72 testy 007111

DiaClon Anti-M/N

DiaClon Anti-M/N

ID-Karta DiaClon Anti-M/N zawiera mikroprobówki wypełnione przeciwciałami monoklonalnymi anty-M oraz anty-N wewnątrz macierzy żelowej. Mikroprobówka ctl stanowi kontrolę ujemną. Umożliwia jednoczesne oznaczenie antygenu M (MNS1) i antygenu N (MNS2) w łatwym badaniu.

Determinanty antygenowe M (MNS1) i N (MNS2) znajdują się na glikoforynie A (GPA), jednej z głównych struktur błony komórkowej krwinek czerwonych zawierającej kwas sjalowy.
Oznaczanie antygenów M i N wykonuje się także w celu potwierdzenia swoistości alloprzeciwciał. Przeciwciała anty-M i anty-N uważa się za istotne klinicznie, jeżeli reagują w temperaturze 37 °C. W takim przypadku ważne jest typowanie dawcy krwi pod względem MN i wybór odpowiedniej antygenowo ujemnej jednostki krwi do próby krzyżowej.

ID-Karta DiaClon Anti-M/N (Nr ID: 51210):

• Linie komórkowe: M: 9211 9D5 1G10, N: 1422 C7+MN879
• Konfiguracja: M, N, ctl/M, N, ctl

Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Nr katalogowy
1 x 12 24 testy 006011

DiaClon Anti-P1

DiaClon Anti-P1

ID-Karta DiaClon Anti-P1 zawiera 6 mikroprobówek wypełnionych przeciwciałami monoklonalnymi wewnątrz macierzy żelowej. Jest przeznaczona do oznaczania antygenu P1 na ludzkich krwinkach czerwonych.

Układ grupowy P (ISBT, numer 003) ma symbol P1 i zawiera tylko jeden antygen P1. Krwinki P1 dodatnie oznacza się jako P1, a krwinki P1 ujemne jako P2. Antygeny P i Pk należą do kolekcji globozydowej; P oznacza się GLOB1 (ISBT, numer 209), a Pk GLOB2. Jednakże istnieje serologiczny związek między tymi wszystkimi antygenami. Symbol p stosuje się do oznaczenia fenotypu ˝null˝.

ID-Karta DiaClon Anti-P1 (Nr ID: 51180):

• Linia komórkowa: 650
• Konfiguracja: 6 x P1

Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Nr katalogowy
1 x 12 72 testy 007212

DiaClon Anti-Lea

DiaClon Anti-Lea

ID-Karta DiaClon Anti-Lea zawiera 6 mikroprobówek wypełnionych przeciwciałami monoklonalnymi wewnątrz macierzy żelowej. Jest przeznaczona do oznaczania antygenu Lea na ludzkich krwinkach czerwonych.

W układzie Lewis antygeny nie są dziedziczonymi składowymi błony komórkowej, ale są zaadsorbowane na powierzchni krwinek czerwonych z osocza. Istnieje współzależność z układem ABO ze względu na wspólne substancje prekursorowe antygenów. Na krwinkach czerwonych noworodków antygeny Lewis są nieobecne lub ich ekspresja jest słaba.

ID-Karta DiaClon Anti-Lea (Nr ID: 50242):

• Konfiguracja: 6 x Lea
• Linie komórkowe: P3N20V3+LM112/161

Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Nr katalogowy
1 x 12 72 testy 007221

DiaClon Anti-Leb

DiaClon Anti-Leb

ID-Karta DiaClon Anti-Leb zawiera 6 mikroprobówek wypełnionych przeciwciałami monoklonalnymi wewnątrz macierzy żelowej. Jest przeznaczona do oznaczania antygenu Leb na ludzkich krwinkach czerwonych.

W układzie Lewis antygeny nie są dziedziczonymi składowymi błony komórkowej, ale są zaadsorbowane na powierzchni krwinek czerwonych z osocza. Istnieje współzależność z układem ABO ze względu na wspólne substancje prekursorowe antygenów. Na krwinkach czerwonych noworodków antygeny Lewis są nieobecne lub ich ekspresja jest słaba.

ID-Karta DiaClon Anti-Leb (Nr ID: 50250):

• Konfiguracja: 6 x Leb
• Linie komórkowe: LM129/181 (LB1)

Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Nr katalogowy
1 x 12 72 testy 007231

DiaClon Anti-Lea/Leb

DiaClon Anti-Lea/Leb

ID-Karta DiaClon Anti-Lea/Leb zawiera mikroprobówki wypełnione przeciwciałami monoklonalnymi anty-Lea oraz anty-Leb wewnątrz macierzy żelowej. Mikroprobówka ctl stanowi kontrolę ujemną. Umożliwia jednoczesne oznaczenie antygenu Lea i antygenu Leb w łatwym badaniu.

W układzie Lewis antygeny nie są dziedziczonymi składowymi błony komórkowej, ale są zaadsorbowane na powierzchni krwinek czerwonych z osocza. Istnieje współzależność z układem ABO ze względu na wspólne substancje prekursorowe antygenów. Na krwinkach czerwonych noworodków antygeny Lewis są nieobecne lub ich ekspresja jest słaba.

ID-Karta DiaClon Anti-Lea/Leb (Nr ID: 51241):

• Konfiguracja: Lea, Leb, ctl/Lea, Leb, ctl
• Linie komórkowe: P3N20V3 + LM112/161, Leb: LM129/181 (LB1)

Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Nr katalogowy
1 x 12 24 testy 006041

DiaClon Anti-Jka

DiaClon Anti-Jka

ID-Karta DiaClon Anti-Jka zawiera 6 mikroprobówek wypełnionych przeciwciałami monoklonalnymi wewnątrz macierzy żelowej. Jest przeznaczona do oznaczania antygenu Jka (JK1) na ludzkich krwinkach czerwonych.

Przeciwciała z układu Kidd często wywołują ciężką hemolityczną reakcję poprzetoczeniową oraz opóźnione reakcje. Dlatego ważne jest dobieranie do przetoczenia krwi zgodnej w układzie Kidd, gdy wcześniej wykryto (lub podejrzewano) obecność przeciwciał.

ID-Karta DiaClon Anti-Jka (Nr ID: 50270):

• Linia komórkowa: MS-15
• Konfiguracja: 6 x Jka

Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Nr katalogowy
1 x 12 72 testy 007321

DiaClon Anti-Jkb

DiaClon Anti-Jkb

ID-Karta DiaClon Anti-Jkb zawiera 6 mikroprobówek wypełnionych przeciwciałami monoklonalnymi wewnątrz macierzy żelowej. Jest przeznaczona do oznaczania antygenu Jkb (JK2) na ludzkich krwinkach czerwonych.

Przeciwciała z układu Kidd często wywołują ciężką hemolityczną reakcję poprzetoczeniową oraz opóźnione reakcje. Dlatego ważne jest dobieranie do przetoczenia krwi zgodnej w układzie Kidd, gdy wcześniej wykryto (lub podejrzewano) obecność przeciwciał.

ID-Karta DiaClon Anti-Jkb (Nr ID: 50280):

• Linia komórkowa: MS-8
• Konfiguracja: 6 x Jkb

Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Nr katalogowy
1 x 12 72 testy 007331

DiaClon Anti-Jka/Jkb

DiaClon Anti-Jka/Jkb

ID-Karta DiaClon Anti-Jka/Jkb zawiera mikroprobówki wypełnione przeciwciałami monoklonalnymi anty-Jka oraz anty-Jkb wewnątrz macierzy żelowej. Mikroprobówka ctl stanowi kontrolę ujemną. Umożliwia jednoczesne oznaczenie antygenu Jka i antygenu Jkb w łatwym badaniu.

Przeciwciała z układu Kidd często wywołują ciężką hemolityczną reakcję poprzetoczeniową oraz opóźnione reakcje. Dlatego ważne jest dobieranie do przetoczenia krwi zgodnej w układzie Kidd, gdy wcześniej wykryto (lub podejrzewano) obecność przeciwciał.

ID-Karta DiaClon Anti-Jka/Jkb (Nr ID: 51250):

• Konfiguracja: Jka, Jkb, ctl/Jka, Jkb, ctl
• Linie komórkowe: Jka: MS-15, Jkb: MS-8

Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Nr katalogowy
1 x 12 24 testy 006051

Anti-Kpa

Anti-Kpa

ID-Karta Anti-Kpa zawiera 6 mikroprobówek wypełnionych poliklonalnymi przeciwciałami ludzkiego pochodzenia wewnątrz macierzy żelowej. Jest przeznaczona do oznaczania antygenu Kpa (KEL3) na ludzkich krwinkach czerwonych.

Przeciwciała anty-Kpa i anty-Kpb są rzadsze niż anty-K, ale mają podobne serologiczne cechy i są traktowane jako klinicznie istotne. Mogą pojawić się po przetoczeniu krwi i w wyniku płodowo-matczynej immunizacji.
Antygeny Kpa (KEL3), Kpb (KEL4) i Kpc (KEL21) są częścią układu grupowego Kell. Antygen Kpa jest obecny u około 2% populacji kaukaskiej, a Kpb jest antygenem o wysokiej częstości występowania (antygen powszechny). Antygen Kpc występuje rzadziej niż u 0,01% ludzi.

ID-Karta Anti-Kpa (Nr ID: 50290):

• Ludzkie p/c
• Konfiguracja: 6 x Kpa

Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Nr katalogowy
1 x 12 72 testy 007301

Anti-Kpb

Anti-Kpb

ID-Karta Anti-Kpb zawiera 6 mikroprobówek wypełnionych poliklonalnymi przeciwciałami ludzkiego pochodzenia wewnątrz macierzy żelowej. Jest przeznaczona do oznaczania antygenu Kpb (KEL4) na ludzkich krwinkach czerwonych.

Przeciwciała anty-Kpa i anty-Kpb są rzadsze niż anty-K, ale mają podobne serologiczne cechy i są traktowane jako klinicznie istotne. Mogą pojawić się po przetoczeniu krwi i w wyniku płodowo-matczynej immunizacji.
Antygeny Kpa (KEL3), Kpb (KEL4) i Kpc (KEL21) są częścią układu grupowego Kell. Antygen Kpa jest obecny u około 2% populacji kaukaskiej, a Kpb jest antygenem o wysokiej częstości występowania (antygen powszechny). Antygen Kpc występuje rzadziej niż u 0,01% ludzi.

ID-Karta Anti-Kpb (Nr ID: 50300):

• Ludzkie p/c
• Konfiguracja: 6 x Kpb

Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Nr katalogowy
1 x 12 72 testy 007311

Anti-Kpa/Kpb

Anti-Kpa/Kpb

ID-Karta Anti-Kpa/Kpb zawiera mikroprobówki wypełnione poliklonalnymi przeciwciałami anty-Kpa oraz anty-Kpb ludzkiego pochodzenia wewnątrz macierzy żelowej. Mikroprobówka ctl stanowi kontrolę ujemną. Umożliwia jednoczesne oznaczenie antygenu Kpa (KEL3) i antygenu Kpb (KEL4) w łatwym badaniu.

Przeciwciała anty-Kpa i anty-Kpb są rzadsze niż anty-K, ale mają podobne serologiczne cechy i są traktowane jako klinicznie istotne. Mogą pojawić się po przetoczeniu krwi i w wyniku płodowo-matczynej immunizacji.
Antygeny Kpa (KEL3), Kpb (KEL4) i Kpc (KEL21) są częścią układu grupowego Kell. Antygen Kpa jest obecny u około 2% populacji kaukaskiej, a Kpb jest antygenem o wysokiej częstości występowania (antygen powszechny). Antygen Kpc występuje rzadziej niż u 0,01% ludzi.

ID-Karta Anti-Kpa/Kpb (Nr ID: 51260):

• Ludzkie p/c
• Konfiguracja: Kpa, Kpb, ctl/Kpa, Kpb, ctl

Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Nr katalogowy
1 x 12 24 testy 006061

Anti-Lua

Anti-Lua

ID-Karta Anti-Lua zawiera 6 mikroprobówek wypełnionych poliklonalnymi przeciwciałami ludzkiego pochodzenia wewnątrz macierzy żelowej. Jest przeznaczona do oznaczania antygenu Lua na ludzkich krwinkach czerwonych.

Przeciwciała skierowane do antygenów układu Lutheran wykrywa się rzadko. Anty-Lua i anty-Lub są wytwarzane w odpowiedzi na ciążę lub przetoczenie krwi. W chwili urodzenia antygeny są słabo rozwinięte i nie stwierdzono dotąd choroby hemolitycznej noworodka (ChHN) wywołanej przez anty-Lua, uważa się je za klinicznie nieistotne. Przeciwciała anty-Lub opisuje się, jako wywołujące łagodną do umiarkowanej reakcję poprzetoczeniową i łagodną ChHN. W wyniku reakcji antygen-przeciwciało powstają małe i nietrwałe aglutynaty, które są rozproszone między niezaglutynowanymi krwinkami czerwonymi, co powoduje charakterystyczny obraz aglutynacji mieszanej.

ID-Karta Anti-Lua (Nr ID: 50310):

• Ludzkie p/c
• Konfiguracja: 6 x Lua

Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Nr katalogowy
1 x 12 72 testy 007351

Anti-Lub

Anti-Lub

ID-Karta Anti-Lub zawiera 6 mikroprobówek wypełnionych poliklonalnymi przeciwciałami ludzkiego pochodzenia wewnątrz macierzy żelowej. Jest przeznaczona do oznaczania antygenu Lua na ludzkich krwinkach czerwonych.

Przeciwciała skierowane do antygenów układu Lutheran wykrywa się rzadko. Anty-Lua i anty-Lub są wytwarzane w odpowiedzi na ciążę lub przetoczenie krwi. W chwili urodzenia antygeny są słabo rozwinięte i nie stwierdzono dotąd choroby hemolitycznej noworodka (ChHN) wywołanej przez anty-Lua, uważa się je za klinicznie nieistotne. Przeciwciała anty-Lub opisuje się, jako wywołujące łagodną do umiarkowanej reakcję poprzetoczeniową i łagodną ChHN. W wyniku reakcji antygen-przeciwciało powstają małe i nietrwałe aglutynaty, które są rozproszone między niezaglutynowanymi krwinkami czerwonymi, co powoduje charakterystyczny obraz aglutynacji mieszanej.

ID-Karta Anti-Lub (Nr ID: 50320):

• Ludzkie p/c
• Konfiguracja: 6 x Lub

Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Nr katalogowy
1 x 12 72 testy 007361

Anti-Lua/Lub

Anti-Lua/Lub

ID-Karta Anti-Lua/Lub zawiera mikroprobówki wypełnione poliklonalnymi przeciwciałami anty-Lua oraz anty-Lub ludzkiego pochodzenia wewnątrz macierzy żelowej. Mikroprobówka ctl stanowi kontrolę ujemną. Umożliwia jednoczesne oznaczenie antygenu Lua i antygenu Lub w łatwym badaniu.

Przeciwciała skierowane do antygenów układu Lutheran wykrywa się rzadko. Anty-Lua i anty-Lub są wytwarzane w odpowiedzi na ciążę lub przetoczenie krwi. W chwili urodzenia antygeny są słabo rozwinięte i nie stwierdzono dotąd choroby hemolitycznej noworodka (ChHN) wywołanej przez anty-Lua, uważa się je za klinicznie nieistotne. Przeciwciała anty-Lub opisuje się, jako wywołujące łagodną do umiarkowanej reakcję poprzetoczeniową i łagodną ChHN. W wyniku reakcji antygen-przeciwciało powstają małe i nietrwałe aglutynaty, które są rozproszone między niezaglutynowanymi krwinkami czerwonymi, co powoduje charakterystyczny obraz aglutynacji mieszanej.

ID-Karta Anti-Lua/Lub (Nr ID: 51230):

• Ludzkie p/c
• Konfiguracja: Lua, Lub, ctl/Lua, Lub, ctl

Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Nr katalogowy
1 x 12 24 testy 006031

ID-Karta S

ID-Karta S

ID-Karta S zawiera 6 mikroprobówek wypełnionych surowicą antyglobulinową poliwalentną (królicze anty-IgG i monoklonalne anty-C3d) wewnątrz macierzy żelowej. ID-Karta S wraz z surowicą diagnostyczną ID-Anti-S pozwala na oznaczenie antygenu S na ludzkich krwinkach czerwonych.

Antygeny S (MNS3) oraz s (MNS4) znajdują się na cząsteczkach ludzkiej glikoforyny B (GPB) i są częścią układu MNS. Według G. Danielsa, częstość występowania poszczególnych fenotypów z antygenami S i s w populacji kaukaskiej jest następująca: SS 11% Ss 44% ss 45%.
Antygeny Ss nie są często wykrywane, ale są klinicznie istotne, gdyż mogą być przyczyną choroby hemolitycznej noworodka i hemolitycznej reakcji poprzetoczeniowej. W zależności od sytuacji klinicznej może być konieczne oznaczenie antygenów u ojca, płodu/noworodka lub u dawcy krwi.

ID-Karta S (Nr ID: 50330):
• AHG: królicze anty-IgG, C3d: monoklonalne linia komórkowa C139-9
• Konfiguracja: 6 x S

Surowica diagnostyczna ID-Anti-S (Nr ID: 09010):
• Ludzkie p/c
• Dostępna w wybranych wielkościach opakowań

Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Nr katalogowy
1 x 12 (ID-Karta S) 72 testy 007130
1 x 3,6 ml (Surowica ID-Anti-S) 72 testy 007131
1 x 5,0 ml (Surowica ID-Anti-S) 90 testów (idealna do automatów) 007132

ID-Karta s

ID-Karta s

ID-Karta s zawiera 6 mikroprobówek wypełnionych surowicą antyglobulinową poliwalentną (królicze anty-IgG i monoklonalne anty-C3d) wewnątrz macierzy żelowej. ID-Karta s wraz z surowicą diagnostyczną ID-Anti-s pozwala na oznaczenie antygenu s na ludzkich krwinkach czerwonych.

Antygeny S (MNS3) oraz s (MNS4) znajdują się na cząsteczkach ludzkiej glikoforyny B (GPB) i są częścią układu MNS. Według G. Danielsa, częstość występowania poszczególnych fenotypów z antygenami S i s w populacji kaukaskiej jest następująca: SS 11% Ss 44% ss 45%.
Antygeny Ss nie są często wykrywane, ale są klinicznie istotne, gdyż mogą być przyczyną choroby hemolitycznej noworodka i hemolitycznej reakcji poprzetoczeniowej. W zależności od sytuacji klinicznej może być konieczne oznaczenie antygenów u ojca, płodu/noworodka lub u dawcy krwi.

ID-Karta s (Nr ID: 50340):
• AHG: królicze anty-IgG, C3d: monoklonalne linia komórkowa C139-9
• Konfiguracja: 6 x s

Surowica diagnostyczna ID-Anti-s (Nr ID: 09110):
• Ludzkie p/c
• Dostępna w wybranych wielkościach opakowań

Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Nr katalogowy
1 x 12 (ID-Karta s) 72 testy 007140
1 x 5,0 ml (Surowica ID-Anti-s) 90 testów (idealna do automatów) 007142

ID-Karta S/s

ID-Karta S/s

ID-Karta S/s zawiera mikroprobówki wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną (królicze anty-IgG i monoklonalne anty-C3d) wewnątrz macierzy żelowej. Mikroprobówka ctl stanowi kontrolę ujemną. ID-Karta S/s wraz z surowicami diagnostycznymi ID-Anti-S i ID-Anti-s umożliwia jednoczesne oznaczenie antygenu S i antygenu s w łatwym badaniu.

Antygeny S (MNS3) oraz s (MNS4) znajdują się na cząsteczkach ludzkiej glikoforyny B (GPB) i są częścią układu MNS. Według G. Danielsa, częstość występowania poszczególnych fenotypów z antygenami S i s w populacji kaukaskiej jest następująca: SS 11% Ss 44% ss 45%.
Antygeny Ss nie są często wykrywane, ale są klinicznie istotne, gdyż mogą być przyczyną choroby hemolitycznej noworodka i hemolitycznej reakcji poprzetoczeniowej. W zależności od sytuacji klinicznej może być konieczne oznaczenie antygenów u ojca, płodu/noworodka lub u dawcy krwi.

ID-Karta S/s (Nr ID: 51280):
• AHG: królicze anty-IgG, C3d: monoklonalne linia komórkowa C139-9
• Konfiguracja: S, s, ctl/S, s, ctl

Surowica diagnostyczna ID-Anti-S/s (Nr ID: 46190):
• Ludzkie p/c

Surowica diagnostyczna ID-Anti-S (Nr ID: 09010):
• Ludzkie p/c

Surowica diagnostyczna ID-Anti-s (Nr ID: 09110):
• Ludzkie p/c

Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Nr katalogowy
1 x 12 (ID-Karta S/s) 24 testy 006120
1 x 5,0 ml (Surowica ID-Anti-S) 90 testów (idealna do automatów) 007132
1 x 5,0 ml (Surowica ID-Anti-s) 90 testów (idealna do automatów) 007142

Surowica diagnostyczna ID-Anti-S

Surowica diagnostyczna ID-Anti-S

ID-Anti-S zawiera poliklonalne przeciwciała z ludzkiej surowicy. Surowica diagnostyczna ID-Anti-S wraz z ID-Kartą S (królicze anty-IgG i monoklonalne anty-C3d) umożliwia oznaczenie antygenu S na ludzkich krwinkach czerwonych.

Antygeny S (MNS3) oraz s (MNS4) znajdują się na cząsteczkach ludzkiej glikoforyny B (GPB) i są częścią układu MNS. Według G. Danielsa, częstość występowania poszczególnych fenotypów z antygenami S i s w populacji kaukaskiej jest następująca: SS 11% Ss 44% ss 45%.
Antygeny Ss nie są często wykrywane, ale są klinicznie istotne, gdyż mogą być przyczyną choroby hemolitycznej noworodka i hemolitycznej reakcji poprzetoczeniowej. W zależności od sytuacji klinicznej może być konieczne oznaczenie antygenów u ojca, płodu/noworodka lub u dawcy krwi.

Surowica diagnostyczna ID-Anti-S (Nr ID: 09010):
• Dostępna w wybranych wielkościach opakowań
• Ludzkie p/c

ID-Karta S (Nr ID: 50330):
• AHG: królicze anty-IgG, C3d: monoklonalne linia komórkowa C139-9
• Konfiguracja: 6 x S

Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Nr katalogowy
1 x 5,0 ml (Surowica ID-Anti-S) 90 testów (idealna do automatów) 007132
1 x 12 (ID-Karta S) 72 testy 007130

Surowica diagnostyczna ID-Anti-s

Surowica diagnostyczna ID-Anti-s

ID-Anti-s zawiera poliklonalne przeciwciała z ludzkiej surowicy. Surowica diagnostyczna ID-Anti-s wraz z ID-Kartą s (królicze anty-IgG i monoklonalne anty-C3d) umożliwia oznaczenie antygenu s na ludzkich krwinkach czerwonych.

Antygeny S (MNS3) oraz s (MNS4) znajdują się na cząsteczkach ludzkiej glikoforyny B (GPB) i są częścią układu MNS. Według G. Danielsa, częstość występowania poszczególnych fenotypów z antygenami S i s w populacji kaukaskiej jest następująca: SS 11% Ss 44% ss 45%.
Antygeny Ss nie są często wykrywane, ale są klinicznie istotne, gdyż mogą być przyczyną choroby hemolitycznej noworodka i hemolitycznej reakcji poprzetoczeniowej. W zależności od sytuacji klinicznej może być konieczne oznaczenie antygenów u ojca, płodu/noworodka lub u dawcy krwi.

Surowica diagnostyczna ID-Anti-s (Nr ID: 09110):
• Dostępna w wybranych wielkościach opakowań
• Ludzkie p/c

ID-Karta s (Nr ID: 50340):
• AHG: królicze anty-IgG, C3d: monoklonalne linia komórkowa C139-9
• Konfiguracja: 6 x s

Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Nr katalogowy
1 x 5.0 ml (Surowica ID-Anti-s) 90 testów (idealna do automatów) 007142
1 x 12 (ID-Karta s) 72 testy 007140

Surowice diagnostyczne ID-Anti-S/s

Surowice diagnostyczne ID-Anti-S/s

ID-Anti-S i ID-Anti-s zawierają poliklonalne przeciwciała z ludzkiej surowicy. Surowice diagnostyczne ID-Anti-S i ID-Anti-s wraz z ID-Kartą S/s (królicze anty-IgG, monoklonalne anty-C3d, kontrola ujemna) umożliwiają jednoczesne oznaczenie antygenu S i antygenu s w łatwym badaniu.

Antygeny S (MNS3) oraz s (MNS4) znajdują się na cząsteczkach ludzkiej glikoforyny B (GPB) i są częścią układu MNS. Według G. Danielsa, częstość występowania poszczególnych fenotypów z antygenami S i s w populacji kaukaskiej jest następująca: SS 11% Ss 44% ss 45%.
Antygeny Ss nie są często wykrywane, ale są klinicznie istotne, gdyż mogą być przyczyną choroby hemolitycznej noworodka i hemolitycznej reakcji poprzetoczeniowej. W zależności od sytuacji klinicznej może być konieczne oznaczenie antygenów u ojca, płodu/noworodka lub u dawcy krwi.

Surowice diagnostyczne ID-Anti-S/s (Nr ID: 46190):
• Ludzkie p/c

ID-Karta S/s (Nr ID: 51280):
• AHG: królicze anty-IgG, C3d: monoklonalne linia komórkowa C139-9
• Konfiguracja: S, s, ctl/S, s, ctl

Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Nr katalogowy
1 x 12 (ID-Karta S/s) 24 testy 006120

ID-Karta Fya

ID-Karta Fya

ID-Karta Fya zawiera 6 mikroprobówek wypełnionych surowicą antyglobulinową poliwalentną (królicze anty-IgG i monoklonalne anty-C3d) wewnątrz macierzy żelowej. ID-Karta Fya wraz z surowicą diagnostyczną ID-Anti-Fya pozwala na oznaczenie antygenu Fya na ludzkich krwinkach czerwonych.

W chwili urodzenia oba antygeny Duffy są całkowicie rozwinięte. Antygen Fya często powoduje immunizację, podczas gdy antygen Fyb rzadko jest jej przyczyną. Zarówno Fya jak i Fyb ulegają zniszczeniu podczas traktowania krwinek czerwonych enzymami i zanikają podczas przechowywania krwinek w środowisku o niskim pH.
Anty-Fya i anty-Fyb praktycznie zawsze powstają na skutek immunizacji. Powodują hemolityczne reakcje poprzetoczeniowe i mogą, chociaż nie często, być przyczyną choroby hemolitycznej noworodków (ChHN).

ID-Karta Fya (Nr ID: 50350):
• AHG: królicze anty IgG, C3d: monoklonalne linia komórkowa C139-9
• Konfiguracja: 6 x Fya

Surowica diagnostyczna ID-Anti-Fya (Nr ID: 09210):
• Dostępna w wybranych wielkościach opakowań
• Ludzkie p/c

Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Nr katalogowy
1 x 12 (ID-Karta Fya) 72 testy 007270
1 x 5,0 ml (Surowica ID-Anti-Fya) 90 testów (idealna do automatów) 007272

ID-Karta Fyb

ID-Karta Fyb

ID-Karta Fyb zawiera 6 mikroprobówek wypełnionych surowicą antyglobulinową poliwalentną (królicze anty-IgG i monoklonalne anty-C3d) wewnątrz macierzy żelowej. ID-Karta Fyb wraz z surowicą diagnostyczną ID-Anti-Fyb pozwala na oznaczenie antygenu Fyb na ludzkich krwinkach czerwonych.

W chwili urodzenia oba antygeny Duffy są całkowicie rozwinięte. Antygen Fya często powoduje immunizację, podczas gdy antygen Fyb rzadko jest jej przyczyną. Zarówno Fya jak i Fyb ulegają zniszczeniu podczas traktowania krwinek czerwonych enzymami i zanikają podczas przechowywania krwinek w środowisku o niskim pH.
Anty-Fya i anty-Fyb praktycznie zawsze powstają na skutek immunizacji. Powodują hemolityczne reakcje poprzetoczeniowe i mogą, chociaż nie często, być przyczyną choroby hemolitycznej noworodków (ChHN).

ID-Karta Fyb (Nr ID: 50360):
• AHG: królicze anty-IgG, C3d: monoklonalne linia komórkowa C139-9
• Konfiguracja: 6 x Fyb

Surowica diagnostyczna ID-Anti-Fyb (Nr ID: 09310):
• Dostępna w wybranych wielkościach opakowań
• Ludzkie p/c

Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Nr katalogowy
1 x 12 (ID-Karta Fyb) 72 testy 007280
1 x 5,0 ml (Surowica ID-Anti-Fyb) 90 testów (idealna do automatów) 007282

ID-Karta Fya/Fyb

ID-Karta Fya/Fyb

ID-Karta Fya/Fyb zawiera mikroprobówki wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną (królicze anty-IgG i monoklonalne anty-C3d) wewnątrz macierzy żelowej. Mikroprobówka ctl stanowi kontrolę ujemną. ID-Karta Fya/Fyb wraz z surowicami diagnostycznymi ID-Anti-Fya i ID-Anti-Fyb umożliwia jednoczesne oznaczenie antygenu Fya i antygenu Fyb w łatwym badaniu.

W chwili urodzenia oba antygeny Duffy są całkowicie rozwinięte. Antygen Fya często powoduje immunizację, podczas gdy antygen Fyb rzadko jest jej przyczyną. Zarówno Fya jak i Fyb ulegają zniszczeniu podczas traktowania krwinek czerwonych enzymami i zanikają podczas przechowywania krwinek w środowisku o niskim pH.
Anty-Fya i anty-Fyb praktycznie zawsze powstają na skutek immunizacji. Powodują hemolityczne reakcje poprzetoczeniowe i mogą, chociaż nie często, być przyczyną choroby hemolitycznej noworodków (ChHN).

ID-Karta Fya/Fyb (Nr ID: 51270):
• AHG: królicze anty-IgG, C3d: monoklonalne linia komórkowa C139-9
• Konfiguracja: Fya, Fyb, ctl/Fya, Fyb, ctl

Surowice diagnostyczne ID-Anti-Fya/Fyb (Nr ID: 46180):
• Ludzkie p/c

Surowica diagnostyczna ID-Anti-Fya (Nr ID: 09210):
• Ludzka p/c

Surowica diagnostyczna ID-Anti-Fyb (Nr ID: 09310):
• Ludzka p/c

Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Nr katalogowy
1 x 12 (ID-Karta Fya/Fyb) 24 testy 006110
1 x 5,0 ml (Surowica ID-Anti-Fya) 90 testów (idealna do automatów) 007272
1 x 5,0 ml (Surowica ID-Anti-Fyb) 90 testów (idealna do automatów) 007282

Surowica diagnostyczna ID-Anti-Fya

Surowica diagnostyczna ID-Anti-Fya

ID-Anti-Fya zawiera poliklonalne przeciwciała z ludzkiej surowicy. Surowica diagnostyczna ID-Anti-Fya wraz z ID-Kartą Fya (królicze anty-IgG i monoklonalne anty-C3d) umożliwia oznaczenie antygenu Fya na ludzkich krwinkach czerwonych.

W chwili urodzenia oba antygeny Duffy są całkowicie rozwinięte. Antygen Fya często powoduje immunizację, podczas gdy antygen Fyb rzadko jest jej przyczyną. Zarówno Fya jak i Fyb ulegają zniszczeniu podczas traktowania krwinek czerwonych enzymami i zanikają podczas przechowywania krwinek w środowisku o niskim pH.
Anty-Fya i anty-Fyb praktycznie zawsze powstają na skutek immunizacji. Powodują hemolityczne reakcje poprzetoczeniowe i mogą, chociaż nie często, być przyczyną choroby hemolitycznej noworodków (ChHN).

Surowica diagnostyczna ID-Anti-Fya (Nr ID: 09210):
• Dostępna w wybranych wielkościach opakowań
• Ludzkie

ID-Karta Fya (Nr ID: 50350):
• AHG: królicze anty-IgG, C3d: monoklonalne linia komórkowa C139-9

Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Nr katalogowy
1 x 3,6 ml (Surowica ID-Anti-Fya) 72 testy 007271
1 x 5,0 ml (Surowica ID-Anti-Fya) 90 testów (idealna do automatów) 007272
1 x 12 (ID-Karta Fya) 72 testy 007270

Surowica diagnostyczna ID-Anti-Fyb

Surowica diagnostyczna ID-Anti-Fyb

ID-Anti-Fyb zawiera poliklonalne przeciwciała z ludzkiej surowicy. Surowica diagnostyczna ID-Anti-Fyb wraz z ID-Kartą Fya (królicze anty-IgG i monoklonalne anty-C3d) umożliwia oznaczenie antygenu Fyb na ludzkich krwinkach czerwonych.

W chwili urodzenia oba antygeny Duffy są całkowicie rozwinięte. Antygen Fya często powoduje immunizację, podczas gdy antygen Fyb rzadko jest jej przyczyną. Zarówno Fya jak i Fyb ulegają zniszczeniu podczas traktowania krwinek czerwonych enzymami i zanikają podczas przechowywania krwinek w środowisku o niskim pH.
Anty-Fya i anty-Fyb praktycznie zawsze powstają na skutek immunizacji. Powodują hemolityczne reakcje poprzetoczeniowe i mogą, chociaż nie często, być przyczyną choroby hemolitycznej noworodków (ChHN).

Surowica diagnostyczna ID-Anti-Fyb (Nr ID: 09310):
• Dostępna w wybranych wielkościach opakowań
• Ludzkie

ID-Karta Fyb (Nr ID: 50360):
• AHG: królicze anty-IgG, C3d: monoklonalne linia komórkowa C139-9

Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Nr katalogowy
1 x 5,0 ml (surowica ID-Anti-Fyb) 90 testów (idealna do automatów) 007282
1 x 12 (ID-Karta Fyb) 72 testy 007280

Surowice diagnostyczne ID-Anti-Fya/Fyb

Surowice diagnostyczne ID-Anti-Fya/Fyb

ID-Anti-Fya i ID-Anti-Fyb zawierają poliklonalne przeciwciała z ludzkiej surowicy. Surowice diagnostyczne ID-Anti-Fya i ID-Anti-Fyb wraz z ID-Kartą Fya/Fyb (królicze anty-IgG, monoklonalne anty-C3d, kontrola ujemna) umożliwiają jednoczesne oznaczenie antygenu Fya i antygenu Fyb w łatwym badaniu.

W chwili urodzenia oba antygeny Duffy są całkowicie rozwinięte. Antygen Fya często powoduje immunizację, podczas gdy antygen Fyb rzadko jest jej przyczyną. Zarówno Fya jak i Fyb ulegają zniszczeniu podczas traktowania krwinek czerwonych enzymami i zanikają podczas przechowywania krwinek w środowisku o niskim pH.
Anty-Fya i anty-Fyb praktycznie zawsze powstają na skutek immunizacji. Powodują hemolityczne reakcje poprzetoczeniowe i mogą, chociaż nie często, być przyczyną choroby hemolitycznej noworodków (ChHN).

Surowice diagnostyczne ID-Anti-Fya/Fyb (Nr ID: 46180):
• Ludzkie p/c

Surowica diagnostyczna ID-Anti-Fya (Nr ID: 09210):
• Ludzkie p/c

Surowica diagnostyczna ID-Anti-Fyb (Nr ID: 09310):
• Ludzkie p/c

ID-Karta Fya/Fyb (Nr ID: 51270):
• AHG: królicze anty-IgG, C3d: monoklonalne linia komórkowa C139-9

Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Nr katalogowy
1 x 5,0 ml (Surowica ID-Anti-Fya) 90 testów (idealna do automatów) 007272
1 x 5,0 ml (Surowica ID-Anti-Fyb) 90 testów (idealna do automatów) 007282
1 x 12 (ID-Karta Fya/Fyb) 24 testy 006110

ID-Anti-Dia

ID-Anti-Dia

Surowice diagnostyczne Bio-Rad ID nadają się do stosowania w pośrednim teście antyglobulinowym (PTA) z ID-Kartami LISS / Coombs. Zawierają poliklonalne niekompletne przeciwciała z ludzkiej surowicy i są dostępne do oznaczania następujących antygenów:

wysoka częstość                         niska częstość
Vel    99,96%                               Cob   8,63%
U       99,90%        rasa biała       Vw < 0,01%
99%             rasa czarna     Wra < 0,01%
Xga   66%             mężczyźni       Jsa 0,181%
89%             kobiety            Dia 0,01 do 36%
Jsb   100%           rasa biała
99%             rasa czarna

W przypadku podejrzenia lub zidentyfikowania swoistości alloprzeciwciał w próbce krwi dawcy lub pacjenta, krwinki czerwone należy zbadać za pomocą odpowiedniej surowicy diagnostycznej, aby potwierdzić brak odpowiedniego antygenu. Do wykonania próby zgodności przed transfuzją dla biorcy ze znanymi alloprzeciwciałami może być wymagana krew ujemna pod względem specyficznych antygenów. Badanie krwinek czerwonych ojca lub płodu może być również ważną procedurą w ocenie i monitorowaniu ryzyka alloimmunizacji ciąży.

ID-Anti-Dia (buteleczka) (Nr ID: 09080):

• Dostępność na zapytanie

Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Nr katalogowy
1 x 0,5 mL 10 testów 007420

ID-Anti-Xga

ID-Anti-Xga

Surowice diagnostyczne Bio-Rad ID nadają się do stosowania w pośrednim teście antyglobulinowym (PTA) z ID-Kartami LISS / Coombs. Zawierają poliklonalne niekompletne przeciwciała z ludzkiej surowicy i są dostępne do oznaczania następujących antygenów:

wysoka częstość                         niska częstość
Vel    99,96%                               Cob   8,63%
U       99,90%        rasa biała       Vw < 0,01%
99%             rasa czarna     Wra < 0,01%
Xga   66%             mężczyźni       Jsa 0,181%
89%             kobiety            Dia 0,01 do 36%
Jsb   100%           rasa biała
99%             rasa czarna

W przypadku podejrzenia lub zidentyfikowania swoistości alloprzeciwciał w próbce krwi dawcy lub pacjenta, krwinki czerwone należy zbadać za pomocą odpowiedniej surowicy diagnostycznej, aby potwierdzić brak odpowiedniego antygenu. Do wykonania próby zgodności przed transfuzją dla biorcy ze znanymi alloprzeciwciałami może być wymagana krew ujemna pod względem specyficznych antygenów. Badanie krwinek czerwonych ojca lub płodu może być również ważną procedurą w ocenie i monitorowaniu ryzyka alloimmunizacji ciąży.

ID-Anti-Xga (buteleczka) (Nr ID: 08960):

•Dostępność na zapytanie

Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Nr katalogowy
1 x 0,5 ml 10 testów 007460