Próba zgodności serologicznej

DiaClon ABD-Confirmation for Patients

DiaClon ABD-Confirmation for Patients

ID-Karta DiaClon ABD-Confirmation for Patients może być stosowana do kontrolnego badania grupy krwi ABO/RhD u pacjentów. Zawiera monoklonalne przeciwciała anty-A, anty-B i anty-D, a jej konfiguracja pozwala na wykonanie 2 badań na jednej karcie.

ID-Karta DiaClon ABD-Confirmation for Patients (Nr ID: 50053):

•Konfiguracja: A, B, DVI-/A, B, DVI-
•Dostępna w wybranych wielkościach opakowań
•Linie komórkowe: A: LM297/628 (LA-2), B: LM306/686 (LB-2), D: TH28, RUM-1, LDM1

Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Nr katalogowy
4 x 12 96 profili 001254
24 x 12 576 profili 001257
60 x 12 1440 profili 001256
112 x 12 2688 profili 001255

DiaClon ABD-Confirmation for Donors

DiaClon ABD-Confirmation for Donors

ID-Karta DiaClon ABD-Confirmation for Donors może być stosowana do kontrolnego badania grupy krwi ABO/RhD u dawców. Zawiera monoklonalne przeciwciała anty-A, anty-B i anty-D, a jej konfiguracja pozwala na wykonanie 2 badań na jednej karcie.

ID-Karta DiaClon ABD-Confirmation for Donors (Nr ID: 51051):

•Konfiguracja: A, B, DVI+/A, B, DVI+
•Dostępna w wybranych wielkościach opakowań
•Linie komórkowe: A: LM297/628 (LA-2), B: LM306/686 (LB-2), D: ESD-1M, 175-2

Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Nr katalogowy
4 x 12 96 profili 001134
24 x 12 576 profili 001133
60 x 12 1440 profili 001136
112 x 12 2688 profili 001135

ABD-Confirmation

ABD-Confirmation

ID-Karta ABD-Confirmation zawiera ludzkie przeciwciała i jest używana do wykonania kontrolnego badania grupy krwi ABO/RhD uprzednio oznaczonej grupy krwi. Jej konfiguracja pozwala na wykonanie 2 badań na jednej karcie.

ID-Karta ABD-Confirmation (Nr ID: 50041):

•Ludzka
•Konfiguracja: A, B, D/A, B, D
•Dostępna w wybranych wielkościach opakowań

Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Nr katalogowy
4 x 12 96 profili 001114
24 x 12 576 profili 001117
60 x 12 1440 profili 001116
112 x 12 2688 profili 001115

LISS/Coombs

LISS/Coombs

Metody stosowane w testach zgodności serologicznej powinny zapewnić wykrycie niezgodności w układzie ABO i RhD oraz detekcję nieoczekiwanych klinicznie istotnych przeciwciał. ID-Karta LISS/Coombs umożliwia przeprowadzenie próby krzyżowej w pośrednim teście antyglobulinowym (PTA), a także autokontroli (PTA).

ID-Karta LISS/Coombs zawiera 6 mikroprobówek z surowicą antyglobulinową poliwalentną (AHG) i jest wykorzystywana m.in. do wykonania próby krzyżowej oraz screeningu przeciwciał z zastosowaniem krwinek wzorcowych ˝ID-DiaCell˝.

ID-Karta LISS/Coombs (Nr ID: 50531):

•Dostępna w wybranych wielkościach opakowań
•Konfiguracja: 6 x AHG test (anty-IgG + C3d)
•AHG: królicza, C3d: linia komórkowa C139-9

Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Nr katalogowy
4 x 12 288 profili 004014
24 x 12 1728 profili 004017
60 x 12 4320 profili 004016
112 x 12 8064 profili 004015

Coombs Anti-IgG

Coombs Anti-IgG

Metody stosowane w testach zgodności serologicznej powinny zapewnić wykrycie niezgodności w układzie ABO i RhD oraz detekcję nieoczekiwanych klinicznie istotnych przeciwciał. ID-Karta Coombs Anti-IgG umożliwia przeprowadzenie próby krzyżowej w pośrednim teście antyglobulinowym (PTA), a także autokontroli (PTA).

ID-Karta Coombs Anti-IgG zawiera 6 mikroprobówek z surowicą antyglobulinową monowalentną anty-IgG (królicza) i jest wykorzystywana m.in. do wykonania próby krzyżowej oraz screeningu przeciwciał z zastosowaniem krwinek wzorcowych ˝ID-DiaCell˝.

ID-Karta Coombs Anti-IgG (Nr ID: 50540):

•Dostępna w wybranych wielkościach opakowań
•Konfiguracja: 6 x AHG test (anty-IgG), królicza

Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Nr katalogowy
4 x 12 288 testów 004024
24 x 12 1728 testów 004027
60 x 12 4320 testów 004026
112 x 12 8064 testy 004025

NaCl, Enzyme Test and Cold Agglutinins

NaCl, Enzyme Test and Cold Agglutinins

Metody stosowane w testach zgodności serologicznej powinny zapewnić wykrycie niezgodności w układzie ABO i RhD oraz detekcję nieoczekiwanych klinicznie istotnych przeciwciał. ID-Karta NaCl, Enzyme Test and Cold Agglutinins umożliwia przeprowadzenie próby krzyżowej w teście enzymatycznym.

ID-Karta NaCl, Enzyme Test and Cold Agglutinins zawiera 6 mikroprobówek z żelem obojętnym i jest odpowiednia do przeprowadzenia testów zgodności, screeningu i identyfikacji przeciwciał oraz oznaczania przeciwciał grupowych (izoaglutynin).

ID-Karta NaCl, Enzyme Test and Cold Agglutinins (Nr ID: 50520):

•Dostępna w wybranych wielkościach opakowań
•Konfiguracja: 6 x test neutralny

Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Nr katalogowy
4 x 12 288 testów 005014
24 x 12 1728 testów 005017
60 x 12 4320 testów 005016
112 x 12 8064 testów 005015

DiaClon Complete Crossmatch

DiaClon Complete Crossmatch

Metody stosowane w testach zgodności serologicznej powinny zapewnić wykrycie niezgodności w układzie ABO i RhD oraz detekcję nieoczekiwanych klinicznie istotnych przeciwciał. ID-Karta DiaClon Complete Crossmatch zawiera monoklonalne przeciwciała anty-A, anty-B i anty-D, mikrokolumnę z żelem obojętnym oraz 2 mikrokolumny z surowicą antyglobulinową poliwalentną i została tak skonfigurowana aby spełnić powyższe wymogi w jednym łatwym badaniu:

– potwierdzenie ABD zarówno dawcy, jak i biorcy krwi
– próba krzyżowa w pośrednim teście antyglobulinowym (PTA)
– próba krzyżowa w teście enzymatycznym
– autokontrola (PTA)

ID-Karta DiaClon Complete Crossmatch (Nr ID: 50601):

•Konfiguracja: A, B, DVI-/1 x test neutralny /2 x AHG test
•Dostępna w wybranych wielkościach opakowań
•Linie komórkowe: A: LM297/628 (LA-2), B: LM306/686 (LB-2),
•D: LHM59/20 (LDM3), 175-2, AHG: królicza, C3d: linia komórkowa C139-9

Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Nr katalogowy
4 x 12 48 profili 004614
24 x 12 288 profili 004617
60 x 12 720 profili 004616
112 x 12 1344 profili 004615