Profile antygenowe

ID-Antigen Profile I

ID-Antigen Profile I

ID-Karta ID-Antigen Profile I zawiera odpowiednie przeciwciała wewnątrz macierzy żelowej i umożliwia oznaczenie kompletu antygenów: P1 (P1), Le(a) (LE1), Le(b) (LE2), Lu(a) (LU1) i Lu(b) (LU2) w jednym łatwym badaniu.

Krew przetacza się zgodną w ABO i RhD, a w niektórych przypadkach bierze się pod uwagę także fenotypy Rh i Kell. Innych antygenów grupowych zwykle nie bierze się pod uwagę. Jednak, gdy obecne są klinicznie istotne przeciwciała, należy użyć krwi ujemnej pod względem odpowiedniego antygenu. W takich przypadkach wielką zaletą jest możliwość szybkiego i pełnego oznaczenia krwi pacjenta lub dawcy.

ID-Karta ID-Antigen Profile I (Nr ID: 50372):

•Konfiguracja: P1, Lea, Leb, Lua, Lub, ctl
•Linie komórkowe: P1: 650, Lea: P3N20V3 + LM112/161, Leb: LM129/181
•Lua/Lub ludzkie

Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Nr katalogowy
1 x 12 12 profili 008510

ID-Antigen Profile II

ID-Antigen Profile II

ID-Karta ID-Antigen Profile II zawiera odpowiednie przeciwciała wewnątrz macierzy żelowej i umożliwia oznaczenie kompletu antygenów: k (KEL2), Kp(a) (KEL3), Kp(b) (KEL4), Jk(a) (JK1), Jk(b) (JK2) w jednym łatwym badaniu.

Krew przetacza się zgodną w ABO i RhD, a w niektórych przypadkach bierze się pod uwagę także fenotypy Rh i Kell. Innych antygenów grupowych zwykle nie bierze się pod uwagę. Jednak, gdy obecne są klinicznie istotne przeciwciała, należy użyć krwi ujemnej pod względem odpowiedniego antygenu. W takich przypadkach wielką zaletą jest możliwość szybkiego i pełnego oznaczenia krwi pacjenta lub dawcy.

ID-Karta ID-Antigen Profile II (Nr ID: 50380):

•Konfiguracja: k, Kpa, Kpb, Jka, Jkb, ctl
•Linie komórkowe: Jka: MS-15, Jkb: MS-8
•k/Kpa/Kpb ludzkie

Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Nr katalogowy
1 x 12 12 profili 008610

ID-Antigen Profile III

ID-Antigen Profile III

Zestaw ID-Antigen Profile III umożliwia oznaczenie kompletu antygenów: M (MNS1), N (MNS2), S (MNS3), s (MNS4), Fy(a) (FY1) i Fy(b) (FY2) w jednym łatwym badaniu. Badanie wykonuje się z użyciem ID-Kart ID-Antigen Profile III oraz dedykowanych surowic diagnostycznych ID-Antigen Profile III Test Serum. Badanie może być wykonywane zarówno w systemie manualnym, jak i w automatycznym z wykorzystaniem buteleczek z odczynnikami o pojemności 5 ml.

Krew przetacza się zgodną w ABO i RhD, a w niektórych przypadkach bierze się pod uwagę także fenotypy Rh i Kell. Innych antygenów grupowych zwykle nie bierze się pod uwagę. Jednak, gdy obecne są klinicznie istotne przeciwciała, należy użyć krwi ujemnej pod względem odpowiedniego antygenu. W takich przypadkach wielką zaletą jest możliwość szybkiego i pełnego oznaczenia krwi pacjenta lub dawcy.

Konfiguracja:
•ID-Karty ID-Antigen Profile III (Nr ID: 50390)
•Surowice diagnostyczne (6×1,4 ml): ID-M, N, S, s, Fya, Fyb test serum (Nr ID: 45140)
•Surowice diagnostyczne (6x5ml): ID-M, N, S, s, Fya, Fyb test serum (Nr ID: 45460)

M/N przeciwciała monoklonalne
•Linie komórkowe: M: LM110/140 (LM-1), N: 1422 C7
•S/s/Fya/Fyb: ludzkie

Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Nr katalogowy
1 x 12 12 profili 008701
6 x 5 ml (Surowice Nr ID: 45460) ~90 profili (idealna do automatów) 008712