Przeciwciała grupowe

NaCl, Enzyme Test and Cold Agglutinins

ID-Karta NaCl, Enzyme Test and Cold Agglutinins zawiera 6 mikroprobówek z żelem obojętnym i jest odpowiednia do oznaczania przeciwciał grupowych (izoaglutynin), a także screeningu i identyfikacji przeciwciał oraz testów zgodności.

ID-Karta NaCl, Enzyme Test and Cold Agglutinins (Nr ID: 50520):

•Dostępna w wybranych wielkościach opakowań
•Konfiguracja: 6 x test neutralny

Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Nr katalogowy
4 x 12 288 testów 005014
24 x 12 1728 testów 005017
60 x 12 4320 testów 005016
112 x 12 8064 testów 005015

Reverse Grouping with Antibody Screening

ID-Karta Reverse Grouping with Antibody Screening stosowana z krwinkami wzorcowymi ID-DiaCell ABO/I-II lub ID-DiaCell ABO/I-II-III umożliwia oznaczenie przeciwciał grupowych (izoaglutynin) oraz wykonanie badania przeglądowego przeciwciał (PTA) w jednym łatwym teście. Oferuje różne kombinacje profili testowych, w zależności od indywidualnych potrzeb: A1-A2-B-O/I-II, A1-A2-B/I-II-III, A1-A2-B/AC-I-II lub A1-A2-B/BTA-I-II.

ID-Karta Reverse Grouping with Antibody Screening (Nr ID: 50510):

•Dostępna w wybranych wielkościach opakowań
•Konfiguracja: 3 x test neutralny, 3 x AHG (anty-IgG+C3d)

Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Nr katalogowy
4 x 12 48 profili 003014
24 x 12 288 profili 003017
60 x 12 720 profili 003016
112 x 12 1344 profile 003015