Roztwory do krwinek czerwonych i odczynników

ID-Diluent 1

ID-Diluent 1

ID-Diluent 1 jest zmodyfikowanym roztworem bromeliny, zachowującym stałą aktywność enzymatyczną przez długi czas, o specjalnej formulacji przeznaczonej specjalnie dla ID-System. ID-Diluent 1 jest używany do przygotowywania zawiesin krwinek czerwonych do oznaczania grup krwi i jako odczynnik dodawany do testów enzymatycznych z krwinkami czerwonymi nie traktowanymi enzymem, do wykrywania przeciwciał i wykonywania prób krzyżowych.

Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Nr katalogowy
2 x 100 ml butelka 009160
10 kaset 60 x 700 µl kasety – analizatory IH 009190

ID-Diluent 2

ID-Diluent 2

Roztwór o niskiej sile jonowej (LISS) zwiększa zdolność wiązania przeciwciał i tym samym wzmacnia reakcje antygen/przeciwciało. ID-Diluent 2 jest zmodyfikowanym roztworem o niskiej sile jonowej, o specjalnej formulacji przeznaczonej dla ID-System do sporządzania 5% zawiesin krwinek czerwonych do oznaczania grup krwi, jak również 0,8% zawiesin krwinek czerwonych do wykonywania prób krzyżowych, autokontroli, bezpośredniego testu antyglobulinowego, oznaczania grup krwi u noworodków oraz do przygotowywania krwinek wzorcowych w laboratorium.

Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Nr katalogowy
2 x 100 ml butelka 009260
1 x 500 ml butelka 009280
10 kaset 60 x 700 µl kasety – analizatory IH 009290

ID-Papain

ID-Papain

ID-Papain jest wystandaryzowanym płynnym roztworem papainy i może być stosowany do traktowania krwinek czerwonych papainą w laboratoriach, które przygotowują własne krwinki wzorcowe lub może być używany jako odczynnik enzymatyczny dodawany w technice jednostopniowej.

Traktowanie krwinek czerwonych enzymami proteolitycznymi wzmacnia ich reakcje z niektórymi przeciwciałami, zwłaszcza z tymi, które należą do układu Rh, ale także Kidd, Lewis oraz I. Papaina odcina cząsteczki kwasu sjalowego od łańcuchów polisacharydowych zmniejszając ilość ujemnych ładunków na powierzchni krwinek czerwonych. Taka modyfikacja błony krwinki czerwonej ułatwia aglutynację w wielu reakcjach antygen-przeciwciało, ale jednocześnie niszczy lub osłabia antygeny niektórych układów grupowych. Traktowanie krwinek czerwonych enzymami najbardziej niekorzystnie wpływa na antygeny M (MNS1), N (MNS2), S (MNS3) i Duffy (Fy). Wykrywanie przeciwciał skierowanych do tych antygenów wymaga zastosowania dodatkowych testów np. pośredniego testu antyglobulinowego (PTA).

•Trwałość: 7 tygodni, dostawa zgodnie z harmonogramem, co 4 tygodnie.

Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Nr katalogowy
1 x 10 ml 005510

ID-CellStab

ID-CellStab

Często istnieje konieczność przechowywania krwinek czerwonych, na przykład ze względu na nietypowe wyniki wymagające przeprowadzenia dalszych badań lub do użycia w procedurach wykrywania i/lub identyfikacji przeciwciał. Dlatego niezbędne jest by w czasie przechowywania antygeny na krwinkach czerwonych pozostały niezmienione.
ID-CellStab jest roztworem soli buforowanej glicyną o specjalnej formulacji, który konserwuje krwinki czerwone o 0,8% stężeniu do użycia w metodzie ID-System przez 4 tygodnie od przygotowania.

Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Nr katalogowy
1 x 500 ml 005650

ID-CellWash-P

ID-CellWash-P

Jeśli istnieje taka potrzeba, w laboratorium grup krwi można papainować krwinki czerwone używając standaryzowanego płynnego roztworu papainy ID-Papain. Po traktowaniu papainą, krwinki czerwone papainowane muszą być przemyte specjalnie przygotowanym roztworem ID-CellWash-P.

Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Nr katalogowy
1 x 500 ml 005550