Screening przeciwciał

LISS/Coombs

LISS/Coombs

ID-Karta LISS/Coombs zawiera 6 probówek z surowicą antyglobulinową poliwalentną (AHG) i jest wykorzystywana do screeningu / identyfikacji przeciwciał z zastosowaniem krwinek wzorcowych ˝ID-DiaCell˝ i ˝ID-DiaPanel˝, próby krzyżowej i BTA.
W pośrednim teście antyglobulinowym (PTA) nie przemywa się krwinek czerwonych, ponieważ najpierw do mikroprobówki dodaje się ich zawiesinę przed osoczem/surowicą, tworząc w ten sposób barierę nad żelem i unikając zobojętnienia AHG przez białka IgG zawarte w osoczu/surowicy pacjenta.
Surowica antyglobulinowa IgG zastosowana w ID-Karcie ˝LISS/Coombs˝ nie jest skierowana do łańcuchów ciężkich, dlatego może reagować z łańcuchami lekkimi Kappa (k) i Lambda (l) w cząsteczkach IgA i IgM.

ID-Karta LISS/Coombs (Nr ID: 50531):

•Dostępna w wybranych wielkościach opakowań
•Konfiguracja: 6 x AHG test (anty-IgG + C3d)
•AHG: królicza, C3d: linia komórkowa C139-9

Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Nr katalogowy
4 x 12 288 testów 004014
24 x 12 1728 testów 004017
60 x 12 4320 testów 004016
112 x 12 8064 testów 004015

Coombs Anti-IgG

Coombs Anti-IgG

ID-Karta Coombs Anti-IgG zawiera 6 mikroprobówek z surowicą antyglobulinową monowalentną anty-IgG (królicza) wewnątrz macierzy żelowej. Wykorzystywana jest do screeningu / identyfikacji przeciwciał z zastosowaniem krwinek wzorcowych ˝ID-DiaCell˝ i ˝ID-DiaPanel˝, próby krzyżowej i BTA.

W pośrednim teście antyglobulinowym (PTA) nie przemywa się krwinek czerwonych, ponieważ najpierw do mikroprobówki dodaje się ich zawiesinę przed osoczem/surowicą, tworząc w ten sposób barierę nad żelem i unikając zobojętnienia AHG przez białka IgG zawarte w osoczu/surowicy pacjenta.

ID-Karta Coombs Anti-IgG (Nr ID: 50540):

•Dostępna w wybranych wielkościach opakowań
•Konfiguracja: 6 x AHG test (anty-IgG), królicza

Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Nr katalogowy
4 x 12 288 testów 004024
24 x 12 1728 testów 004027
60 x 12 4320 testów 004026
112 x 12 8064 testy 004025

DiaScreen

DiaScreen

ID-Karta ID-DiaScreen zawiera 4 mikroprobówki z surowicą antyglobulinową poliwalentną (AHG) do pośredniego testu antyglobulinowego (PTA) oraz 2 mikroprobówki zawierające żel obojętny do dwustopniowego testu enzymatycznego. W połączeniu z krwinkami wzorcowymi ID-DiaScreen, zachowujemy w badaniu procedurę enzymatyczną, maksymalizując wykrywanie przeciwciał IgG w PTA, w jednym łatwym teście.

Niezawodność wykrywania przeciwciał zależy w dużej mierze od dostępności krwinek wzorcowych z odpowiednimi antygenami oraz od czułości stosowanych metod. Uważa się, że najskuteczniejsze jest wykonywanie badań przeglądowych przeciwciał zarówno z użyciem surowicy antyglobulinowej poliwalentnej (AHG), jak i z wykorzystaniem procedur testu enzymatycznego, gdy pożądana jest zwiększona czułość lub gdy mogą być obecne więcej niż jedne przeciwciała.

ID-Karta ID-DiaScreen (Nr ID: 50571):

•Dostępna w wybranych wielkościach opakowań
•Konfiguracja: 4 x AHG test (anty IgG + C3d) / 2 x test neutralny
•AHG: królicza
•C3d: linia komórkowa C139-9

Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Nr katalogowy
4 x 12 48 profili 004704
24 x 12 288 profili 004707
60 x 12 720 profili 004706
112 x 12 1344 profile 004705

LISS/Coombs + Enzyme Test

LISS/Coombs + Enzyme Test

ID-Karta LISS/Coombs + Enzyme Test umożliwia przeprowadzenie kompletnego badania przeglądowego przeciwciał dla jednego pacjenta lub dawcy, w łatwym pojedynczym teście, przy użyciu 3 krwinek wzorcowych ID-DiaCell I-II-III do pośredniego testu antyglobulinowego (PTA) i 3 krwinek wzorcowych papainowanych ID-DiaCell IP-IIP-IIIP do dwustopniowego testu enzymatycznego.

ID-Karta LISS/Coombs + Enzyme Test (Nr ID: 50581):

•Dostępna w wybranych wielkościach opakowań
•Konfiguracja: 3 x AHG test (anty IgG + C3d) / 3 x test neutralny
•AHG: królicza
•C3d: linia komórkowa C139-9

Wielkość opakowania Profile lub pojedynczy test Nr katalogowy
4 x 12 48 profili 004514
24 x 12 288 profili 004517
60 x 12 720 profili 004516
112 x 12 1344 profili 004515

NaCl, Enzyme Test and Cold Agglutinins

NaCl, Enzyme Test and Cold Agglutinins

ID-Karta NaCl, Enzyme Test and Cold Agglutinins zawiera 6 mikroprobówek z żelem obojętnym i jest odpowiednia do screeningu i identyfikacji przeciwciał, testów zgodności oraz oznaczania przeciwciał grupowych (izoaglutynin). Do rutynowego badania przeglądowego przeciwciał nie jest konieczne włączanie badania w środowisku soli w temperaturze pokojowej do rutynowego badania przeglądowego przeciwciał, ale test solny, przeprowadzany w temperaturze 4 °C, może być używany do wykrywania zimnych aglutynin.

ID-Karta NaCl, Enzyme Test and Cold Agglutinins (Nr ID: 50520):

•Dostępna w wybranych wielkościach opakowań
•Konfiguracja: 6 x test neutralny

Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Nr katalogowy
4 x 12 288 testów 005014
24 x 12 1728 testów 005017
60 x 12 4320 testów 005016
112 x 12 8064 testów 005015