Seraclone Line

Bio-Rad’s Solution for Best Conventional Testing

ID-Titration Solution

Roztwór ID-Titration Solution jest medium do rozcieńczania, przeznaczonym do oznaczania miana przeciwciał w próbkach pacjentów i dawców przy użyciu ID-System. Zapewnia wysoki poziom standaryzacji i został specjalnie zaprojektowany dla ID-System.

• Wystandaryzowane medium zaprojektowane dla ID-Kart
• Odpowiedni do procedur mianowania przeciwciał klasy IgG lub IgM
• Do użycia z ID-Kartami LISS/Coombs, Coombs Anti-IgG i NaCl, Enzyme Test and Cold Agglutinins
• Odpowiedni do każdego rodzaju mianowania, w tym mianowania izoaglutynin anty-A i anty-B1
• Odpowiedni do stosowania z wszystkimi natywnymi ID-Krwinkami, w tym do izoaglutynin, screeningu, identyfikacji, rozszerzonymi panelami krwinkowymi, jak również z własnymi krwinkami laboratoryjnymi

ID-Titration rack

W połączeniu ze statywami do mianowania ID-Titration rack, roztwór ID-Titration Solution może być używany w analizatorze IH-500, co zapewnia większą dokładność procedury rozcieńczania i tym samym wyższą wiarygodność całego procesu mianowania.

• Pełna automatyzacja procesu na IH-500 i pełna integracja z oprogramowaniem IH-Com
• Większa dokładność, identyfikowalność i wiarygodność