’Type and Screen’

Zgodnie z obowiązującym obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie wymagań dobrej praktyki pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi, rozdział 8.3.5 pkt 2 Próbę zgodności z pominięciem próby krzyżowej można wykonać, jeśli spełnione są łącznie dwa warunki:

a) wszystkie aktualne badania biorcy (grupa krwi ABO i RhD oraz badanie przeglądowe przeciwciał) wykonywane są metodą automatyczną przy użyciu odczynników diagnostycznych zgodnie z zaleceniami producenta systemu automatycznego,

b) u biorcy nie wykryto alloprzeciwciał odpornościowych skierowanych do antygenów krwinek czerwonych w aktualnym badaniu przeglądowym ani w przeszłości.

Powyższa procedura w języku angielskim nosi nazwę type and screen.

Przy zachowaniu pewnych rygorystycznych warunków, testy zgodności serologicznej wykonywane przed transfuzją mogą być zastąpione przez badanie Type and Screen (T/S) u biorcy.

Test Type and Screen nie może być stosowany w celu zastąpienia pełnej próby zgodności, jeżeli w danym kraju obowiązuje jej pełna procedura, ustalona przez narodową instytucję do tego powołaną.

DiaClon Type + Screen

ID-Karta DiaClon Type + Screen (Nr ID: 50682):

  • Konfiguracja: A, B, DVI-/3 x AHG (anty-IgG+C3d)
  • Dostępna w wybranych wielkościach opakowań
  • Linie komórkowe: A: A5, B: G1/2, D: LHM59/20 (LDM3), 175-2, AHG: królicza, C3d: linia komórkowa C139-9
Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Nr katalogowy
4 x 12 48 profili 002437
24 x 12 288 profili 002431
60 x 12 720 profili 002439
112 x 12 1344 profile 002438