Weryfikacja antygenu D słaby

ID-DiaClon Anti-D

ID-DiaClon Anti-D

Odczynnik ID-DiaClon Anti-D jest przeznaczony do stosowania w celu potwierdzenia wyników RhD ujemnych i uzupełniającej charakterystyki odmian antygenu D (D słaby i D-częściowy) w PTA. Ta uzupełniająca weryfikacja może być przeprowadzona w ID-System za pomocą monoklonalnych przeciwciał anty-D przygotowanych wg formulacji do oznaczania antygenu D słaby i DVI przy użyciu ID-Karty Coombs Anti-IgG lub ID-Karty LISS/Coombs.

Wzrost zastosowania monoklonalnych przeciwciał anty-D z różnych linii komórkowych może stwarzać problemy w interpretacji badań antygenu D, szczególnie różnicowania słabego D i D-częściowego. Krwinki, które dają ujemne reakcje w bezpośrednim teście antyglobulinowym i dodatnie w PTA są uznawane jako krwinki ze słabym antygenem D lub D-częściowym (odmiana antygenu D).

Odczynnik ID-DiaClon Anti-D, buteleczka (Nr ID: 09410):

•Linia komórkowa: ESD1

Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Nr katalogowy
1 x 5 ml 100 testów 007531

LISS/Coombs

LISS/Coombs

ID-Karta LISS/Coombs zawiera 6 mikroprobówek z surowicą antyglobulinową poliwalentną AHG (anty-IgG + C3d) wewnątrz macierzy żelowej.

ID-Karta LISS/Coombs (Nr ID: 50531):

• Dostępna w wybranych wielkościach opakowań
• Konfiguracja: 6 x AHG (anty-IgG + C3d)
• AHG: królicze anty-IgG, C3d: monoklonalne, linia komórkowa C139-9

Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Nr katalogowy
4 x 12 288 testów 004014
24 x 12 1728 testów 004017
60 x 12 4320 testów 004016
112 x 12 8064 testy 004015

Coombs Anti-IgG

Coombs Anti-IgG

ID-Karta Coombs Anti-IgG zawiera 6 mikroprobówek z surowicą antyglobulinową monowalentną anty-IgG wewnątrz macierzy żelowej.

ID-Karta Coombs Anti-IgG (Nr ID: 50540):

• Dostępna w wybranych wielkościach opakowań
• Konfiguracja: 6 x AHG (anty-IgG)
• AHG: królicze anty-IgG

Wielkość opakowania Profile lub pojedyncze testy Nr katalogowy
4 x 12 288 testów 004024
24 x 12 1728 testów 004027
60 x 12 4320 testów 004026
112 x 12 8064 testów 004025