Wykrywanie niedoboru IgA i przeciwciał anty-IgA

ID-PaGIA Anti-IgA Antibody Test Kit

ID-PaGIA Anti-IgA Antibody Test jest immunologicznym testem żelowym z zastosowaniem cząstek PaGIA (Particle Gel Immuno-Assay). Syntetyczne polimerowe cząstki o wysokiej gęstości są opłaszczone ludzkimi poliklonalnymi przeciwciałami anty-IgA.

Anafilaktyczne reakcje poprzetoczeniowe zależne od swoistych przeciwciał skierowanych do immunoglobuliny A (IgA) stanowią ryzyko w transfuzjologii. Swoiste przeciwciała anty-IgA wykrywa się u większości pacjentów z wybiórczym niedoborem IgA (selective IgA deficiency – SIgAD) i z uogólnionym zróżnicowanym niedoborem odporności (common variable immunodeficiency – CVID).
Przeciwciała anty-IgA mogą spowodować ciężkie reakcje podczas przetoczenia lub po przetoczeniu składników krwi zawierających IgA. Dlatego pacjenci z niedoborem IgA wymagają specjalnego traktowania.

Niedobór IgA jest pierwotnym niedoborem immunologicznym występującym z dużą częstotliwością u osób pochodzenia europejskiego (1 na 700). Osoby z niedoborem IgA, którym trzeba przetoczyć krew, powinny być badane na obecność przeciwciał IgA, zanim otrzymają składnik krwi zawierający IgA. Jeśli przeciwciała anty-IgA są obecne, to osoba z niedoborem IgA powinna otrzymać przemywane krwinki czerwone, produkty krwi od dawcy z niedoborem IgA lub autologiczną krew.

Łączne zastosowanie ˝ID-PaGIA Anti-IgA Antibody Test˝ do wykrywania swoistych przeciwciał anty IgA w badaniu przedtransfuzyjnym oraz ˝ID-PaGIA IgA Deficiency Test˝ do identyfikacji niedoboru IgA w krwi dawców, stanowi skuteczną i bezpieczną strategię w diagnostyce i zapobieganiu potransfuzyjnym reakcjom anafilaktycznym spowodowanym przez IgA.

ID-Karty, cząstki PaGIA i kontrole (Nr ID: 45860)

Wielkość opakowania Profile lub pojedynczy test Nr katalogowy
ID-PaGIA Anti-IgA Antibody Test (zestaw) 36 testów 020601
ID-Karty 1 x 6
Cząstki PaGIA 2 x 1 ml
Kontrole - dodatnia, ujemna: 2 x 1 x 0,2 ml

ID-PaGIA IgA Deficiency Test Kit

ID-PaGIA IgA Deficiency Test jest immunologicznym testem żelowym z zastosowaniem cząstek PaGIA (Particle Gel Immuno-Assay). Syntetyczne polimerowe cząstki o wysokiej gęstości są opłaszczone przeciwciałami anty-IgA. Aglutynacja tych cząstek zachodzi w obecności ludzkich IgA, przy stężeniu wyższym niż 0,05 mg/l.

Anafilaktyczne reakcje poprzetoczeniowe zależne od swoistych przeciwciał skierowanych do immunoglobuliny A (IgA) stanowią ryzyko w transfuzjologii. Swoiste przeciwciała anty-IgA wykrywa się u większości pacjentów z wybiórczym niedoborem IgA (selective IgA deficiency – SIgAD) i z uogólnionym zróżnicowanym niedoborem odporności (common variable immunodeficiency – CVID).
Przeciwciała anty-IgA mogą spowodować ciężkie reakcje podczas przetoczenia lub po przetoczeniu składników krwi zawierających IgA. Dlatego pacjenci z niedoborem IgA wymagają specjalnego traktowania.

Niedobór IgA jest pierwotnym niedoborem immunologicznym występującym z dużą częstotliwością u osób pochodzenia europejskiego (1 na 700). Osoby z niedoborem IgA, którym trzeba przetoczyć krew, powinny być badane na obecność przeciwciał IgA, zanim otrzymają składnik krwi zawierający IgA. Jeśli przeciwciała anty-IgA są obecne, to osoba z niedoborem IgA powinna otrzymać przemywane krwinki czerwone, produkty krwi od dawcy z niedoborem IgA lub autologiczną krew.

Łączne zastosowanie ˝ID-PaGIA Anti-IgA Antibody Test˝ do wykrywania swoistych przeciwciał anty IgA w badaniu przedtransfuzyjnym oraz ˝ID-PaGIA IgA Deficiency Test˝ do identyfikacji niedoboru IgA w krwi dawców, stanowi skuteczną i bezpieczną strategię w diagnostyce i zapobieganiu potransfuzyjnym reakcjom anafilaktycznym spowodowanym przez IgA.

ID-Karty, cząstki PaGIA i kontrole (Nr ID: 45940)

Wielkość opakowania Profile lub pojedynczy test Nr katalogowy
ID-PaGIA IgA Deficiency Test (zestaw) 36 testów 020701
ID-Karty 1 x 6
Cząstki PaGIA 2 x 1 ml
Kontrole - dodatnia, ujemna: 2 x 1 x 0,2 ml