Proces Rekrutacji

W związku z dynamicznym rozwojem firmy nasze potrzeby rekrutacyjne stale rosną. Zależy nam, aby do naszego Zespołu dołączyły osoby z potencjałem, który będziemy wspólnie rozwijać.

 

  • Analiza dokumentów aplikacyjnych

Każde nadesłane CV jest analizowane pod kątem kluczowych kompetencji na danym stanowisku oraz sprawdzane czy aplikacja odpowiada profilowi poszukiwanego przez nas Kandydata.

  • Kontakt telefoniczny / Wywiad telefoniczny

Po wnikliwej analizie dostarczonych dokumentów następuje kontakt telefoniczny z wybranymi Kandydatami. Ma on charakter wywiadu czyli wstępnej rozmowy rekrutacyjnej pozwalającej na weryfikację podstawowych informacji zawartych w dokumentach aplikacyjnych.

  • Zadanie/ test online (opcjonalnie)

Proces rekrutacji może zostać również wzbogacony o dodatkowe elementy, o których wcześniej informujemy Kandydatów, są to zadania oraz testy kompetencyjno-osobowościowe przeprowadzane w celu sprawdzenia poziomu wybranych kompetencji/ umiejętności wymaganych na danym stanowisku pracy.

  • Rozmowa rekrutacyjna

Kolejnym etapem jest rozmowa rekrutacyjna, podczas której badane są wiedza, umiejętności oraz postawa Kandydata na dane stanowisko pracy. W rozmowie, którą prowadzi przedstawiciel HR może uczestniczyć również bezpośredni przełożony weryfikując wiedzę merytoryczną Kandydata.

W Diahem Diagnostic Products Sp. z o. o. przykładamy szczególną wagę do zapewnienia  odpowiedniej atmosfery podczas rozmowy rekrutacyjnej, tak aby sprzyjała ona możliwości lepszego poznania się.

Liczba spotkań oraz ich czas mogą różnić się w zależności od specyfiki danego stanowiska. Wszystkie szczegóły spotkania rekrutacyjnego tj. dokładna data i godzina, adres oraz przewidywany czas trwania każdorazowo zostaną przesłane elektronicznie na adres mailowy podany w CV.

  • Przedstawienie oferty pracy

Wybranemu w procesie rekrutacji Kandydatowi składamy ofertę pracy. Przed złożeniem oferty pracy omówione zostają warunki oferty, tak aby spełniały oczekiwania każdej ze stron.

 

 

Wszystkim Kandydatom, którzy wzięli udział w spotkaniach rekrutacyjnych udzielona zostaje informacja zwrotna – telefonicznie albo drogą mailową w terminie, który został wcześniej podany.